Tanévnyitót tartott a római Pápai Magyar Intézet

Veni Sancte szentmisével nyitotta akadémiai évét a római Pápai Magyar Intézet.

Tóth Tamás pápai káplán, a Pápai Magyar Intézet rektora vezette koncelebráción a növendékeken és a dolgozókon kívül rész vettek a PMI-t felügyelő Vigilancia Bizottság elnöke és tagjai: Szentmártoni Mihály jezsuita, a Pápai Gergely, Egyetem professzora, valamint Kovács Gergely pápai káplán, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője és Melo Lajos domonkos, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika magyar gyóntatója. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

A római Pápai Magyar Intézet tanévnyitója

tanevnyitoOktóber 11-én este került sor a római Pápai Magyar Intézetben az akadémiai évet megnyitó hagyományos Veni Sancte szentmisére.

A rektor, Dr. Tóth Tamás pápai káplán vezette koncelebráción a növendékeken és a dolgozókon kívül rész vettek a PMI-t felügyelő Vigilancia Bizottság elnöke és tagjai: P. Szentmártoni Mihály jezsuita, a Pápai Gergely, Egyetem professzora, valamint Dr. Kovács Gergely pápai káplán, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője és P. Melo Lajos domonkos, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika magyar gyóntatója. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Emléktáblát avattak a római Pápai Magyar Intézetben

EmléktáblaOktóber 7-én 19 órakor tartott ünnepség keretében Erdő Péter bíboros áldotta meg a római  Faconieri-palota főbejárata előterében azt az emléktáblát, amely a jogelődje révén 1928 óta működő Pápai Magyar Egyházi Intézetből (rövidebb nevén Pápai Magyar Intézet, PMI) kikerült tudósok, hitvallók és kiemelkedő egyházi vezetők nemzedékeinek kíván emléket állítani. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Magyar kutatók a Vatikáni Titkos Levéltárban

Tóth Tamás atya, pápai káplán, a római Pápai Magyar Intézet rektora három ifjú történész, doktorandusz kíséretében kereste fel szerkesztőségünket, hogy beszámoljanak kutatásaikról. Az első beszélgetésben Tóth Tamás atya és Bárány Zsófia ismerteti az OTKA-program keretén belül végzett közös kutatását: 1848-ban, a forradalom után zsinatot hirdettek meg Magyarországon, amelyre azonban nem kerülhetett sor a szabadságharc kitörése, majd leverése következtében.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Tanév végi „Te Deum” Rómában – Tóth Tamás pápai káplán, a PMI rektorának tudósítása és P. Szentmártoni Mihály SJ homíliája

A Pápai Magyar Intézet május 29-én este megtartotta tanév végi hálaadását a római „San Paolo alla Regola” templomban, amely ősi hagyomány szerint Szent Pál első római tartózkodási helye volt. Az apostolfejedelem valószínűleg itteni fogságában írta több, az Újszövetségben szereplő levelét is.

A szentmise főcelebránsa és szónoka Szentmártoni Mihály professzor, jezsuita atya, a PMI-t felügyelő Vigilancia Bizottság elnöke volt, akit nemrég tüntettek ki – többek között a Rómában tanuló magyar egyházi ösztöndíjasok között végzett munkájáért is – a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Világméretű adoráció Úrnapján, június 2-án, Ferenc pápával

Vasárnap délután öt órától kezdve Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában Eucharisztikus szentségimádást tart.

A Hit évében a Szentatyához csatlakozva, vele egyidejűleg világszerte minden székesegyházban, minden egyházmegye plébániáin adorációt tartanak a Legszentebb Oltáriszentség előtt.

A világméretű szentségimádáshoz a magyarországi egyházmegyék is csatlakoznak

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a Szentatya által vezetett szentségimádással egy időben a fővárosi Szent István-bazilikában tart ugyanilyen szándékkal liturgiát.

A kecskeméti társszékesegyházban Bábel Balázs érsek vezet szentségimádást, Győrben Pápai Lajos, Pécsett pedig Udvardy György megyéspüspök vezetésével kerül sor adorációra.
A debreceni, a kaposvári, a szegedi, székesfehérvári, szombathelyi és veszprémi székesegyházak is csatlakoznak a Szentatya kezdeményezéséhez.

A görög katolikusok eltérő liturgiájuk miatt kicsit különlegesebb módon vesznek részt a világszintű imádságban.

A hajdúdorogi székesegyházban alkonyati istentiszteleten vehetnek részt a hívek 17 órától, amelyet Kocsis Fülöp megyéspüspök vezet.

A Miskolci Apostoli Exarchátus székesegyházában Szent Liturgiával kapcsolódnak a kezdeményezéshez.

Budapest, 2013. május 31.

MKPK Sajtószolgálat

Rómában a Pápai Magyar Intézet közössége Tóth Tamás pápai káplán, rektor vezetésével tart szentségimádást az intézet kápolnájában, csatlakozva Ferenc pápa kezdeményezéséhez.

(vm)

Forrás: Vatikáni Rádió

„Mindszenty bíboros a hit rendíthetetlen embere volt” – interjú Zenon Grocholewski bíborossal

Május 4-én, szombaton délután 6 órakor a római Celius-dombon lévő Santo Stefano Rotondo bazilikában Zenon Grocholewski lengyel bíboros, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusa vezette az ünnepélyes koncelebrációt, amelyen a római magyar papok és világi hívek Mindszenty József bíborosra emlékeztek, halálának 38. évfordulóján.

A bíborossal együtt misézet Németh László pápai prelátus, az olaszországi magyarok főlelkésze, Kovács Gergely pápai káplán, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője, Tóth Tamás atya, pápai káplán, a római Pápai Magyar Intézet rektora. Az oltárszolgálatot a Germanicum et Hungaricum növendékei, valamint a gyulafehérvári szeminárium diakónusai végezték.  Egy kattintás ide a folytatáshoz….

A Pápai Magyar Intézet papjai San Giovanni Rotondóban

Tóth Tamás atya, pápai káplán, a Pápai Magyar Intézet rektora számolt be műsorunknak:
Április végén a Pápai Magyar Intézet papjai felkeresték Itália egyik nagy jelenkori szentjének, Pietrelcinai Szent Pio kapucinus szerzetesnek a sírját a Dél-Olaszország festői Puglia régiójában fekvő San Giovanni Rotondóban. Meglátogatták Pio atya egykori szerzetesi celláját, miséztek a templomban, ahol a szent rendszeresen bemutatta a legszentebb áldozatot, és végül felkeresték a nemrég épült új bazilikát is, ahol a szent sírja található.
A bazilikának van magyar vonatkozása is, hiszen a Marko Rupnik szlovén jezsuita művész által készített mozaikok egyike a Szent Pio atya bilokációja Mindszenty bíborosnál címet kapta, a mártír sorsú főpap és Pio atya közötti rendkívüli börtönbeli találkozást örökíti meg, amelyről a kapucinus atya szentté avatási aktáit tartalmazó ún. Positioban olvashatunk.

Pio atya életszentsége, mély istenkapcsolata, amelyből kiindulva szolgáltatta ki a szentségeket, és amely lehetővé tette számára, hogy minden hozzá fordulóhoz különleges módon fordulhasson, minden pap számára példaértékű.

A látogatáshoz kapcsolódóan a PMI növendékei és rektora felkerestek két másik nevezetes zarándokhelyet, Pietrelcina városkáját, ahol Pio atya született, valamint Lancianót, egy VIII. századi oltáriszentség csoda színhelyét is, valamint megtekintették a XIII. századi Castel del Monte kastélyát, Olaszország egyik jelképét.

Forrás: Vatikáni Rádió

„Megőrizni és érvényre juttatni” – interjú Tóth Tamás atyával, a PMI rektorával

Április 29-e és május 1-e között tartották Rómában az európai egyházi levéltárosok második konferenciáját. Az összejövetelen részt vett és félórás előadást tartott Tóth Tamás atya, pápai káplán, a Római Pápai Magyar Intézet rektora.

A találkozót Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnök nyitotta meg.

Tóth Tamás atya az interjúban összefoglalja előadását és rámutat: a digitális világ új kihívást jelent a levéltárosok, a történészek számára.

(vm)

Forrás: Vatikáni Rádió