Imaszándék

Papi kollégiumunk örömmel vállalja, hogy a napi szentmisében megemlékezik azokról a személyekről és szándékokról, amelyeket ránk bíznak. Kéréseiket az esti zsolozsmába, a vesperásba valamint a napi szentmise könyörgéseibe foglaljuk.

Röviden megfogalmazott kéréseiket, szándékaikat névvel vagy név nélkül az alábbi űrlapon küldhetik el nekünk.