Közösségünk

Kovács Zoltán atya

Kovács Zoltán vagyok. 1994-ben születtem Mezőtúron. Érettségi előtt a mérnöki pályára gondoltam és bár a matek és fizika tantárgyakban a kimagasló eredmények is megvoltak, mégis Istent kérdezve, hogy jó-e az út, más irányt kaptam. A Szeminárium felé indított, amely számomra volt a legnagyobb meglepetés. Isten nélkül megmagyarázhatatlan. Végül elindulva az úton belső béke kísért. Folytattam, pap lettem. 3 évig Kistelken szolgáltam, ahonnan még 8 településre jártunk ki. Jelenleg Dr. Kiss-Rigó László püspök atya megbízásából biblikus teológiát tanulok a Pápai Gergely Egyetemen.

______________________


Lőw Gergely atya

Esztergom-Budapesti Főegyházmegyés pap vagyok. 2020. június 13-án szentelt pappá Erdő Péter Bíboros Úr. 1993. május 13-án, a fatimai Szűzanya emléknapján születtem egy vallásos, szerető családba. Három testvéremmel rengeteg odafigyelést kaptunk a szüleinktől gyerekkorunktól kezdve, amiért nagy hála van bennem. Regnumi vagyok. A Bosnyák téri Páduai Szent Antal Plébánián nevelkedtem A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium után két évet a Budapesti Műszaki Egyetemen tanultam, az Építőmérnöki Karon.

A szeminárium első két évét Esztergomban töltöttem, aztán a Budapesti Központi Papnevelő Intézetbe kerültem, itt szereztem meg a teológusi diplomát 2019-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A licenciátust a következő két évben végeztem el ugyanitt. Bíboros Úr rendelkezése nyomán 2021 őszén beiratkoztam a Pápai Gergely Egyetemre, hogy a következő 3 évben itt, Rómában írjam meg a doktori dolgozatomat a dogmatikus krisztológia területén.

______________________

Merkli Ferenc atya

Merkli Ferencnek hívnak, a Szombathelyi Egyházmegye papja vagyok. 1974.11.29-én születtem Körmenden, kétgyermekes család első gyermekeként. Korán éreztem magamban a papi hivatás csíráit, s az Úr a pannonhalmi bencés Gimnázium érettségi évében hívott meg magához. Tanulmányaimat először Ljubljanában folytattam, mivel szlovén anyanyelvű ember vagyok. a filozófia elvégzése után Rómába kerültem tanulni a Collegium Germanicum et Hungaricum-ba. 1999. június 19-én szenteltek pappá a Szombathelyi Székesegyházban. A licencia római elvégzése után Felsőszölnökre kerültem, majd 2010-től a Vasszécsenyi Plébánián töltöttem 13 évet. Ekkor a Megyéspüspökkel közös nevezőre jutottunk, hogy tanulmányaimat illene befejezni, ezért vagyok Rómában, A PMI-ben, hogy doktorátusom olasz témájához könyvtári anyagot gyűjtsek. Fő érdeklődési területeim a filozófia,teológia, irodalom, film.

______________________

Resch András atya

Székesfehérváron születtem, hatgyermekes család második tagjaként. Szüleinktől testvéreimmel együtt katolikus nevelést kaptam és tizenévesen az egyik belvárosi plébánia Neokatekumenális közösségébe is járni kezdtem. Érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytattam tanulmányaimat, térképész szakon végeztem és dolgoztam is a szakmámban. Az egyetemi évek alatt is tagja voltam a közösségnek, amelynek egyik zarándoklatán, majd lelkigyakorlatán hallottam meg Isten papságra hívó szavát. 2010-ben a Római Redemptoris Mater Szemináriumban kezdtem meg a papképzést, majd rá egy évre, amikor Ternyák Csaba érsek úr Egerben alapított egy ugyanilyen rendszerű egyházmegyei, ám missziós szemináriumot, ott folytattam a formációt és a teológiai tanulmányokat. 2019-ben szentelt Érsek úr pappá, Miskolcra helyezett káplánnak. 2020 őszétől pedig Rómába küldött, hogy a Pápai Liturgikus Intézetben szerezzek liturgikus szaklicenciát.

______________________

Szakács Péter atya

Szakács Péter Mihály vagyok, a Székesfehérvári Egyházmegye papja. 2015 szeptemberében kezdtem szemináriumi képzésemet a Központi Papnevelő Intézetben, valamint a PPKE-HTK-n. 2020 augusztusától Lajoskomáromban szolgáltam diakónusként. 2021. június 24-én szenteltek pappá Székesfehérváron. 2021 októberétől erkölcsteológiai tanulmányokat folytatok az Accademia Alfonsiana-n.

______________________

Noel Benedict Antasoda Tajos atya

Noel Benedict Antasoda Tajos vagyok. Fülöp-szigetekről származom, 1992-ben születtem elsőként három testvér között és vallásos katolikus családban nevelkedtem. A Neokatekumenális Út által hallottam meg Istennek a papi szolgálatra hívó hangját, aki minden hűtlenségem és számtalan ellenállásom ellenére nem szűnt meg komolyan és feltétlen szeretetből foglalkozni velem. 2013-tól Az Egri Redemptoris Mater Főegyházmegyei Missziós Szemináriumban, illetve az Egri Hittudományi Főiskolán formáltak. Közben kétéves missziós feladatot végeztem a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében. A diakónusi gyakorlatot pedig a Miskolc-Diósgyőri plébánián teljesítettem. 2021. június 19-én szentelt Dr. Ternyák Csaba egri érsek pappá. Egy évet szolgáltam káplánként Sátoraljaújhelyben. Érsek úr rendelése alapján 2022 októberétől a Pápai Gergely Egyetem filozófiai karán tanulok.

______________________