Közösségünk

Füleczki István atya

Füleczki Istvánnak hívnak. Szendrőben, egy Borsod megyei kisvárosban, ötödik gyermekként születtem a családomba. 2015-ben szereztem egyetemi teológiai diplomát, s ezt követően  Főpásztorom pappá szentelt az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Első szolgálati helyem az egri Jézus Szíve Plébánia volt, ahol 3 éven át láttam el kápláni feladatomat. Ezzel egyidejűleg az Eszterházy Károly Egyetemen egyetemi lelkészként dolgoztam, valamint az egri Segítő Szűz Mária Egyetemi Leánykollégium lelkésze voltam.  A papszentelés után pedagógiai és pszichológiai tárgyakat hallgattam az Eszterházy Károly Egyetemen, ahol 2017-ben szereztem tanári diplomát.  2018-ban kezdtem el római tanulmányaimat a Pápai Gergely Egyetemen. Jelenleg doktori kutatásomat végzem, mariológia területén, Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen.

______________________


Kara Nándor atya

Kara Nándor vagyok, a Szabadkai Egyházmegye (Szerbia, Vajdaság) papja. A Szent Kereszt Pápai Egyetem Liturgikus Intézetének doktorandusza illetve a Szent Anzelm Pápai Liturgikus Intézet liturgikus építészettel foglalkozó poszt laurea (master) képzésének hallgatója.

______________________


Olasz Attila atya

Olasz Attila, Szeged-Csanádi egyházmegyés pap vagyok. 2014-ben szenteltek pappá. Két évig voltam káplán Rakamazon és Berettyóújfaluban, majd 2016–2020 július 31-ig Földeákon voltam plébániai kormányzó. Jelenleg a római Pápai Gergely Egyetemen folytatok biblikus teológiai tanulmányokat. Szabadidőmben szívesen sportolok, kirándulok és olvasok. Papi jelmondatom a Te Deum utolsó sora: „Te vagy, Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!”.

______________________Versler Sándor atya

Versler Sándor vagyok, élettörténetem Ungváron kezdődött kicsit több mint 30 éve. 2008 szeptemberében kezdtem el tanulmányaimat Vácott, majd 2009-től Egerben folytattam. 2015-ben dr. Ternyák Csaba érsek szentelt pappá Egerben. 4 év kápláni szolgálat után kerültem Rómába, ahol fundamentális teológiát tanulok a Pápai Gergely Egyetemen.

______________________
Vlaj Márk atya

Vlaj Márk vagyok, a Győri Egyházmegye papja. A Pápai Gergely Egyetemen tanulok 2019 óta dogmatikát.

______________________Resch András atya

Székesfehérváron születtem, hatgyermekes család második tagjaként. Szüleinktől testvéreimmel együtt katolikus nevelést kaptam és tizenévesen az egyik belvárosi plébánia Neokatekumenális közösségébe is járni kezdtem. Érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytattam tanulmányaimat, térképész szakon végeztem és dolgoztam is a szakmámban. Az egyetemi évek alatt is tagja voltam a közösségnek, amelynek egyik zarándoklatán, majd lelkigyakorlatán hallottam meg Isten papságra hívó szavát. 2010-ben a Római Redemptoris Mater Szemináriumban kezdtem meg a papképzést, majd rá egy évre, amikor Ternyák Csaba érsek úr Egerben alapított egy ugyanilyen rendszerű egyházmegyei, ám missziós szemináriumot, ott folytattam a formációt és a teológiai tanulmányokat. 2019-ben szentelt Érsek úr pappá, Miskolcra helyezett káplánnak. 2020 őszétől pedig Rómába küldött, hogy a Pápai Liturgikus Intézetben szerezzek liturgikus szaklicenciát.

______________________Óra Krisztián atya

Óra Krisztián vagyok. 2012- ben szenteltek pappá a Szombathelyi Egyházmegyében. 6 éves lelkipásztori szolgálat után érkeztem ide a PMI-be 2018 őszén. Ókeresztény egyházirodalmat és történelmet tanulok a Patrisztikus Intézetben.

______________________


Szivák Tamás atya

1993. december 21-én születtem. Az általános iskolák után a Piarista Gimnáziumba jártam és itt is érettségiztem. Utána kezdtem el a szemináriumot Esztergomban az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye kispapjaként. 2018. június 9-én szentelt pappá dr. Erdő Péter bíboros úr. Két évet voltam a budapesti Szent István Bazilikában káplán és 2020 októberétől tanulok a Gregorianan patrisztikus teológiát.

______________________