Dr. Erdő Péter bíboros

Dr. Erdő Péter bíboros
esztergom – budapesti érsek, metropolita

Születés helye, ideje: 
Budapest, 1952. június 25.
Papszentelés helye, ideje: 
Budapest, 1975. június 18.
Püspökszentelés helye, ideje:
Róma, 2000. január 6.

Káplán Dorogon 1975–1977, 
ösztöndíjas Rómában a Pontificia Università Gregorianán 1977–1980, 
a kánonjog és az egyháztörténelem tanára az esztergomi szemináriumban 1980–1986, 
a Pontificia Universita Gregoriana meghívott professzora 1986–1988, 
a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia (1993–tól Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar) tanszékvezető tanára 1988–2002, 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja 1996–1998, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora 1998–2003, 
Puppi-i c. püspök és székesfehérvári segédpüspök 1999. november 4., 
kinevezetett esztergom-budapesti érsek 2002. december 7., 
érseki székfoglalója 2003. január 11., 
bíborossá kreálta II. János Pál pápa 2003. október 21.,
Szentszéki jegyző 1980, 
szentszéki bíró, helyettes bírósági helynök 1985–1994, 
a MKPK Egyházjogi Bizottságának titkára 1986–1999, 
vendégprofesszor a Pontificia Università Gregorianán 1988–2002, 
pápai prelátus 1990, 
apostoli protonotárius 1994, 
bírósági helynök 1994–1998, 
a társadalmi, oktatási, kulturális szakterület püspöki helynöke 1994–1998, 
a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja, valamint a Katolikus Nevelés Kongregációja konzultora, az MKPK Katolikus Akkreditációs Tanácsának elnöke 1996–, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének elnöke 1996–2003, 
a Párizsi Katolikus Egyetem díszdoktora 1996, 
az MKPK Egyházjogi Bizottságának elnöke 1999–, 
a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem díszdoktora 2001, 
a Signatura Apostolica bírája, a Katolikus Nevelés Kongregációja, a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció és a Pápai Törvénymagyarázó Tanács tagja 2003,
a Magyar Rektori Konferencia elnökségi tagja 1998-2003, 
az MTA doktora 2003, 
az MKPK elnöke 2005–2015, 
a PPKE nagykancellárja 2005–2015, 
a Lublini Katolikus Egyetem díszdoktora 2006, 
a CCEE elnöke 2006–2016, 
az MTA levelező tagja 2007–2013, 
az MTA rendes tagja 2013–,
a müncheni Ludwig-Maximilian Egyetem díszdoktora 2007. 

Jelmondata: 
INITIO NON ERAT NISI GRATIA
Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem