Tanulmányok

[:hu]

Fotografia Felici, valamint Bókay László felvétele; utómunka: Hodász András
Fotografia Felici, valamint Bókay László felvétele; utómunka: Hodász András

A megyéspüspökök előterjesztése alapján egyszerre kilenc növendék folytathat itt tanulmányokat. Különböző római pápai egyetemeken – így a Gergely Egyetem (Gregoriana), a Szent Kereszt Egyetem (Santa Croce), a Lateráni, vagy a bencések által fenntartott Szent Anzelm Egyetem (Sant’Anselmo) különböző karain és intézeteiben – folytatnak főleg licencia, ritkábban doktori tanulmányokat. Többek között filozófiát, teológiát, egyháztörténelmet, társadalomtudományt, missziológiát tanulhatnak, de lehetőség van specifikus biblikus tanulmányok végzésére a Biblikus Intézetben, keleti teológia hallgatására a Keleti Intézetben, patrisztikus tanulmányokra az Augustinianum intézetben, lelkiségteológiai tanulmányokra a Teresianum pápai fakultáson, vagy erkölcsteológiára az Alfonsiana pápai akadémián. Egyházzenei és más képzésben való részvételre is adott a lehetőség. A szabad helyek arányában kutatási célokból is igénybe lehet venni az Intézet helyeit.[:it]

Fotografia Felici, valamint Bókay László felvétele; utómunka: Hodász András
Foto: Fotografia Felici e László Bókay; elaborazione: András Hodász

Su proposta dei vescovi diocesani possono svolgervi studi contemporaneamente nove alunni. Loro svolgono studi prevalentemente di licenza, più raramente di dottorato, presso varie facoltà e istituti delle università pontificie romane – Gregoriana, Santa Croce, Lateranense, oppure il Sant’Anselmo (dei benedettini). Fra le varie materie possono studiare filosofia, teologia, storia della Chiesa, scienze sociali, missiologia ma hanno la possibilità di svolgere studi biblici specifici presso l’Istituto Biblico, seguire lezioni di teologia orientale presso l’Istituto Orientale, studi patristici all’Augustinianum, studi di teologia spirituale nella facoltà pontificia Teresianum oppure teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana, oltre che di partecipare a corsi di formazione in musica ecclesiastica e anche in altre materie. I posti nell’Istituto possono essere anche utilizzati per svolgere ricerche, nella misura in cui siano liberi.[:]