Irodalom

[:hu]A Pápai Magyar Intézet részletes története:

TÓTH Tamás, A Pápai Magyar Intézet, Róma. PMI–METEM, Róma–Budapest 2017.

Megrendelhető (magyar vagy olasz nyelven):
http://szitkonyvek.hu

 

A Falconieri-palota, a Római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Intézet története:

MOLNÁR Antal – TÓTH Tamás, A Falconieri-palota, Róma. Balassi Kiadó, Budapest, 2016.
MOLNÁR Antal – TÓTH Tamás, A Falconieri-palota. Róma. Balassi Kiadó, Budapest 2016.

Megrendelhető (magyar, olasz vagy angol nyelven):
www.balassikiado.hu
vagy
www.libri.hu

 

Néhány más publikáció a témában:

Acta Apostolicae Sedis CVI/3 (2014)

BANDI István, Adalékok a Pápai Magyar Intézet történetéhez, állambiztonsági megközelítésben. In: Egyháztörténeti Szemle 8/1 (2007) 174–188.

BEKE Margit, A Pápai Magyar Egyházi Intézet megalapítása és első évei Rómában (1929–1945). In: Száz év a magyar–olasz kapcsolatok szolgálatában. Magyar tudományos, kulturális és egyházi intézetek Rómában (1895–1995). Szerk. CSORBA László, Budapest [1998]. 69–73.

CSORBA László, A Pápai Magyar Egyházi Intézet Rómában 1945-től napjainkig. In: Száz év a magyar–olasz kapcsolatok szolgálatában. Magyar tudományos, kulturális és egyházi intézetek Rómában (1895–1995). Szerk. CSORBA László, Budapest [1998]. 75–94.

FEJÉRDY András, „Hontalanok”. A római emigráns papok, a magyar kormányzat és a Vatikán új keleti politikájának kezdetei. In: Történelmi Szemle 51 (2009) 59–89.

HORVÁTH József, A Római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Intézet rövid története. Kézirat, PMIL. PMI Története. 1982.

LÁZÁR István Dávid, Szántó (Arator) István SJ tevékenysége a római Collegium Hungaricum megalapításában. In: Pázmány nyomában. Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk. AJKAY Alinka, BAJÁKI Rita. Vác 2013. 305–310.

MAJSAI Tamás, „Ismereteimet soha, senkinek nem fedhetem fel”. Papi ügynökök a Vatikán előszobáiban. Esettanulmány(ok). I–IV. In: Beszélő 12/12 (2007) 44–65, 13/1 (2008) 58–85, 13/3 (2008) 77–94, 13/4 (2008) 80–99.

NÉMETH László [Imre], Adalékok a római magyar lelkészség történetéhez. Első rész: 1945–1963. Második rész: 1963–1973. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 14/1–4 (2002) 197–228, 15/3–4 (2003), 119–149.

NÉMETH László [Imre], Istituto Pontificio Ecclesiastico Ungarico in Urbe. In: Annuario. Studi e documenti italo–ungheresi. Florio Banfi: Ricordi Ungheresi in Italia. A cura di Péter SÁRKÖZY. Roma–Szeged, 2005, 213–215.

NÉMETH László [Imre], Mindszenty József bíboros levelei a Pápai Magyar Egyházi Intézetben. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 11 (1999) 231–242.

NÉMETH László Imre, Mindszenty megvalósult álma. A Santo Stefano Rotondo és a Szent István Ház. Budapest 2009.

NÉMETH László Imre, Pápai Magyar Intézet. In: Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. DIÓS István, szerk. VICZIÁN János. Budapest. 10 (2005) 561–563.

NÉMETH László Imre, PMI Hírek. A Pápai Magyar Intézet értesítői 2002–2011 között. In: Magyar Sion. Új folyam X/LII (2016/1) 189‒205.

NÉMETH László Imre, RUPPERT József, A római Szent István Alapítvány 50 éve. Budapest 2015.

NÉMETH László Imre, Zágon József (1909–1975). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 24/3–4 (2012) 39–78.

PMI Hírek. Szerk. a rektor. Róma 2002–

PROKOPP Mária, Prokop Péter festőművész (1919–2003). Szeged 2013.

SZABÓ Csaba, „Nyíri” és „Keleti” – Keresztes. Adalékok a görög katolikusok 20. századi történetéhez. In: Egyháztörténeti Szemle 8/1 (2007), 189–215.

SZABÓ Gyula, A Pápai Magyar Intézet mint a magyar hírszerzés előretolt bástyája (1963–1989). Budapest 2011.

TERNYÁK Csaba, Il Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese. Da cinquant’anni al servizio della Chiesa magiara. In: L’Osservatore Romano 161/130 (1990) 5.

TÓTH Tamás, A Collegium Germanicum et Hungaricum Levéltára. In: Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére. Szerk. TUSOR Péter. Budapest–Róma 2012. (Collectanea Vaticana Hungariae I/8.) 137–156.

TUSOR Péter, Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Budapest–Róma 2004. (Collectanea Vaticana Hungariae I/1, Excerptum.)

[:it]La storia dettagliata del Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese:

TÓTH Tamás, Il Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese, Roma. PMI–METEM, Roma–Budapest 2017.

In vendita (in italiano o in ungherese):
http://szitkonyvek.hu

 

La storia del Palazzo Falconieri, dell’Accademia d’Ungheria in Roma e del Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese:

MOLNÁR Antal – TÓTH Tamás, Palazzo Falconieri. Roma. Istituto Balassi, Budapest 2016.

In vendita (in italiano, ungherese o inglese):
www.balassikiado.hu
oppure
www.libri.hu

 

Alcune altre pubblicazioni sul tema:

Acta Apostolicae Sedis CVI/3 (2014)

BANDI István, Adalékok a Pápai Magyar Intézet történetéhez, állambiztonsági megközelítésben [Contributi alla storia del Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese sotto il profilo dei servizi segreti], in: Egyháztörténeti Szemle 8/1 (2007) 174–188.

BEKE Margit, L’Istituto Pontificio Ecclesiastico Ungherese a Roma (1929–1945), in Cento anni al servizio delle relazioni ungaro-italiane. Istituti scientifici, culturali ed ecclesiastici di Roma (1895–1995), a cura di László CSORBA, Budapest, [1998], 69–73.

CSORBA László, La storia dell’Istituto Pontificio Ecclesiastico Ungherese a Roma dal 1945 fino ad oggi, in Cento anni al servizio delle relazioni ungaro-italiane. Istituti scientifici, culturali ed ecclesiastici di Roma (1895–1995), a cura di László CSORBA, Budapest, [1998], 75–94.

FEJÉRDY András, „Hontalanok”. A római emigráns papok, a magyar kormányzat és a Vatikán új keleti politikájának kezdetei [“Apolidi”. I sacerdoti in emigrazione a Roma, il governo ungherese e gli inizi della nuova politica orientale del Vaticano], 62–63, in: Történelmi Szemle 51 (2009) 59–89.

HORVÁTH József, A Római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Intézet rövid története [Breve storia dell’Accademia d’Ungheria in Roma e del Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese], manoscritto, PMIL Storia del PMI, 1982.

LÁZÁR István Dávid, Szántó (Arator) István SJ tevékenysége a római Collegium Hungaricum megalapításában [L’attività di István Szántó (Arator) SJ per la fondazione del Collegio Ungarico], in: Pázmány nyomában. Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére [Nel solco di Pázmány. Studi in onore di Emil Hargittay], a cura di Alinka AJKAY, Rita BAJÁKI, Vác 2013, 305–310.

MAJSAI Tamás, „Ismereteimet soha, senkinek nem fedhetem fel”. Papi ügynökök a Vatikán előszobáiban. Esettanulmány(ok) [“Non potrò svelare mai, a nessuno, quello che so”. Agenti segreti nelle anticamere del Vaticano. Casistica(-he)], I–IV, in: Beszélő 12/12 (2007) 44–65, 13/1 (2008) 58–85, 13/3 (2008) 77–94, 13/4 (2008) 80–99.

NÉMETH László [Imre], Adalékok a római magyar lelkészség történetéhez [Contributi alla storia della cappellania ungherese a Roma], parte prima: 1945–1963 e parte seconda: 1963–1973, in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 14/1–4 (2002) 197–228, 15/3–4 (2003), 119–149.

NÉMETH László [Imre], Istituto Pontificio Ecclesiastico Ungarico in Urbe. In: Annuario. Studi e documenti italo–ungheresi. Florio Banfi: Ricordi Ungheresi in Italia. A cura di Péter SÁRKÖZY. Roma–Szeged, 2005, 213–215.

NÉMETH László [Imre], Mindszenty József bíboros levelei a Pápai Magyar Egyházi Intézetben [Le lettere del cardinale Mindszenty nel Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese], in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 11 (1999) 231–242.

NÉMETH László Imre, Mindszenty megvalósult álma. A Santo Stefano Rotondo és a Szent István Ház [Il sogno realizzato di Mindszenty. Santo Stefano Rotondo e la Casa di Santo Stefano], Budapest 2009, 57–75.

NÉMETH László Imre, Pápai Magyar Intézet [Pontificio Istituto Ungherese], in: Magyar Katolikus Lexikon [Enciclopedia Cattolica Ungherese], diretta da István DIÓS, redazione János VICZIÁN, Budapest, 10 (2005) 561–563.

NÉMETH László Imre, PMI Hírek. A Pápai Magyar Intézet értesítői 2002–2011 között [PMI Hírek. I bollettini del Pontificio Istituto Ungherese tra il 2002 e il 2011], in: Magyar Sion. Új folyam X/LII (2016/1) 189–205.

NÉMETH László Imre, Zágon József (1909–1975). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 24/3–4 (2012) 39–78.

NÉMETH László Imre, RUPPERT József, A római Szent István Alapítvány 50 éve [La Fondazione di Santo Stefano a Roma compie 50 anni], Budapest 2015.

PMI Hírek. A cura del rettore. Roma 2002–

PROKOPP Mária, Prokop Péter festőművész (1919–2003). Szeged 2013

SZABÓ Csaba, „Nyíri” és „Keleti” – Keresztes. Adalékok a görög katolikusok 20. századi történetéhez [“Nyíri” e “Keleti” – Keresztes. Contributi alla storia dei cattolici di rito greco del 20° secolo], in: Egyháztörténeti Szemle 8/1 (2007) 189–215.

SZABÓ Gyula, A Pápai Magyar Intézet mint a magyar hírszerzés előretolt bástyája (1963–1989), [Il Pontificio Istituto Ungherese come avamposto dei servizi segreti ungheresi (1963–1989)], Budapest 2011.

TERNYÁK Csaba, Il Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese. Da cinquant’anni al servizio della Chiesa magiara. In: L’Osservatore Romano 161/130 (1990) 5.

TÓTH Tamás, A Collegium Germanicum et Hungaricum Levéltára [L’Archivio del Collegio Germanico ed Ungarico], in: Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére [L’Ungheria e la Santa Sede romana (Fonti e prospettive). Studi in onore del cardinale Péter Erdő], a cura di Péter TUSOR, Budapest–Róma 2012 (Collectanea Vaticana Hungariae I/8) 137–156.

TUSOR Péter, Magyar történeti kutatások a Vatikánban [Ricerche storiche ungheresi in Vaticano], Budapest–Róma 2004 (Collectanea Vaticana Hungariae I/1. Excerptum).[:]