Munkatársaink

Tausz Rózsa

Az Úr kegyelméből 1951. november 16-án egy zalai kis faluban – Búcsúszentlászlón – édesanyám negyedik gyermekeként jöttem a világba.

Szüleim szeretettel, az Istenbe vetett hitben neveltek. Az iskolai tanulmányaimat kis falumban, Zalaegerszegen, Pécsett és Budapesten végeztem. 

Dolgoztam mint híradástechnikai műszerész, de egy kényszerpihenő után az idegenforgalom felé kacsingattam. Voltam idegenvezető, de az irodai szervezői munkát jobban szerettem. Így kerültem az IBUSZ-hoz, ahol megtanultam a szakma rejtelmeit. Nyugdíjas koromig idegenforgalmista voltam.  Munkám mellett az egyházban is tevékenykedtem, sekrestyésként, lelkipásztori kisegítő munkatársként, irodistaként dolgoztam. Vezettem imacsoportokat, díszítettem a templomot.

2015. január 6-án a PMI-be kerültem, Bokor Zoltán – akkor még zalaegerszegi káplán – ajánlásával, aki itt Rómában folytatta tanulmányait. Bár nem vagyok szakképzett szakácsnő – hála Édesanyámnak, aki már gyermekkoromban megszerettette velem a sütés-főzés tudományát – az itt élő atyák ellátásáról gondoskodom, szerény tudásomhoz mértem. 

_____________________________________________

Vörös Jánosné, Erzsébet

Vörös Jánosné, Erzsébet vagyok Kalocsáról. 2015 óta dolgozom a Pápai Magyar Intézetben és munkámmal segítem az Intézet lakóinak mindennapi életét.

_____________________________________________Bak Borbála

Bak Borbála vagyok, jelenleg a PMI könyvtárosa. Az ELTE BTK történelem–könyvtár szakán 1970-ben fejeztem be tanulmányaimat. Ezt követően, nyugdíjazásomig, A Történelem Segédtudományai Tanszék docense voltam, ahol főként kutatásmódszertant, történeti földrajzot, paleográfiát, valamint speciális kollégiumokon történeti segédtudományokat tanítottam  levéltár, történelem, muzeológia, régész, művészettörténész szakos hallgatóknak. Részt vettem a BME műemlékvédelem szakmérnök képzésében. Bölcsészdoktori disszertációmat jogtörténetből, a kandidátusi disszertációmat Magyarország történeti topográfiája címmel írtam.

_____________________________________________