Megemlékezések Zágon József születésének 100. évfordulója alkalmából

A XX. századi magyar emigráció egyik legnagyobb alakja születésének 100. évfordulója alkalmából az agostyáni templom homlokzatán emléktáblát helyeztek el augusztus végén, amikor a templom 200 éves fennállására emlékeztek. Október 31-én a tatai kapucinus templomban tartottak ünnepi szentmisét, amelyet a helyi piarista öregdiákok szerveztek Zágon József emlékére.

 

A szentmisére Rómából meghívták Zágon József mai utódait, Ruppert József piarista szerzetest, a Szent István Alapítvány elnökét és a Szent István Ház igazgatóját, valamint Németh Lászlót, a Pápai Magyar Intézet jelenlegi rektorát. Zágon József 1953-tól 1964-ig volt az Intézet vezetője, az Alapítványt 1965-ben hozta létre, a zarándokházat pedig 1967-ben avatták fel.

A 100. évforduló napján, november 2-án a római Pápai Magyar Intézet kápolnájában tartottak szentmisét, ahol az Intézet közössége, a Vigilancia Bizottság és a Szent István Alapítvány tagjai hálás szeretettel emlékeztek egykori elöljárójukra, illetve alapítójukra, arra a papra, akinek köszönhetően az ötvenes évek közepén megjelenhetett és Magyarországra is eljuthatott a Békés-Dalos újszövetségi Szentírás fordítása.

* * *

Zágon Jószef Agostyánban született 1909. november 2-án. Bécsben szentelték a Győri Egyházmegye papjává 1935. július 14-én. Apor Vilmos, győri püspök 1943-ban irodaigazgatójává nevezte ki. 1946-ban győri kanonok lett. A kialakult politikai helyzet miatt 1949. január 6-án kénytelen volt elhagyni Magyarországot. Az Egyesült Államokba akart utazni, erre azonban nem került sor, mert XII. Piusz pápa a Magyar Püspöki Konferencia megkérdezését követően 1950 nyarán kinevezte a külföldi magyarok apostoli vizitátorává. Rómában telepedett le, központi irodáját pedig Innsbruckban nyitotta meg. Rómában az Actio Catholica in Exteris egyik vezetője lett.

1951-ben közreműködésével jött létre az Anonymus könyvkiadó, amelynek 1958-ig első igazgatója volt. XII. Piusz 1952-ben titkos pápai kamarási címmel tüntette ki. 1953-ban a Pápai Magyar Egyházi Intézet (PMI) igazgatója lett, miután az Exsul Familia apostoli konstitúció megjelenését követően megszűnt vizitátori beosztása. 1953-ban az Olaszországban élő magyar emigránsok nemzeti vezetője lett. 1956-ban a Sacra Congregatio Consistorialis legfőbb tanácsába kapott kinevezést. Ugyanebben az évben pápai prelátus, 1963-ban pedig a Santa Maria Maggiore-bazilika tiszteletbeli kanonokja lett.

1964. november 5-ig vezette a PMI-t, amikor a Vatikán és a Magyar Állam közötti 1964-es részleges megállapodásban foglaltaknak megfelelően átadta azt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviselőinek. 1965-ben létrehozta a Szent István Alapítványt, majd a Szent István zarándokházat, amelyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. 1971-ben kulcsszerepe volt abban, hogy Isten Szolgája Mindszenty József bíboros elhagyta a budapesti amerikai követséget és nyugatra távozott.

Németh László/Magyar Kurír