Kara Nándor atya doktori védése

2023. október 17-én Kara Nándor szabadkai egyházmegyés atya sikeresen védte meg doktori dolgozatát Rómában, a Pápai Szent Kereszt Egyetemen (Pontificia Università della Santa Croce). A védésen jelen volt Német László SVD belgrádi érsek is. Kara Nándor három évig volt a PMI ösztöndíjas papja.

A doktori dolgozat címe: Az egyházi közösség szerepe a templomszentelés szertartásában (1595-1977). Egyháztani, liturgikus és szakrális építészeti vonatkozások.

A disszertáció a latin rítus egyik legünnepélyesebb szertartásának, a templomszentelés szertartásának elemzésével arra próbál rávilágítani, hogy liturgikus ünnepléseink elsődleges helye nem egy kőből épült épület, a templom, hanem a Krisztus nevében egybegyűlt hívek közössége, ahogy arra a Katolikus Egyház Katekizmusa is rávilágít: “Amikor a hívek összejönnek egy helyen, elsősorban az fontos, hogy “mint élő kövek, lelki házzá épüljenek” (1Pt 2,4-5). A föltámadt Krisztus teste lelki templom, melyből élő vizek forrása fakad. A Szentlélek által Krisztusba beletestesülve mi magunk vagyunk “az élő Isten temploma” (2Kor 6,16).