Aranymise és Te Deum

Az elmúlt héten két ünnep is volt a Pápai Magyar Intézet életében.

Június 6-án este a PMI közössége és a Rómában szolgáló magyar papok az Intézet kápolnájában Melo Lajos domonkos szerzetes aranymiséjét ünnepelték. Az ünnepi szentmisét megtisztelte jelenlétével Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország Szentszéki Nagykövete is.

Melo Lajos atya a Santa Maria Maggiore Bazilika magyar gyóntatója és a Pápai Magyar Intézet felügyelő bizottságának tagja.

Lajos atya a felvidéki Szereden született, 1973-ban szentelték pappá, 2000 óta lát el gyóntatói szolgálatot a Santa Maria Maggiore Bazilikában, ahol a magyar mellett még hét nyelven gyóntat.

Június 7-én este közös hálaadásra gyűltek össze a PMI ösztöndíjasai, munkatársai, valamint az Intézetet felügyelő bizottság tagjai, Melo Lajos, Szentmártoni Mihály és Harsányi Ottó atyák.

A Szentmise főcelebránsa Szentmártoni Mihály volt. Dr. Német Norbert rektor elmélkedésében kiemelte a megállás, visszatekintés és hálaadás fontosságát, hogy tudatosítsuk mi azt amit kaptunk, amit elértünk és amit magunkkal viszünk ennek a tanévnek a végén.

„Az ember hálaadására nem Istennek van szüksége, hanem nekünk jó az, ha valamit értékelünk és tudatosítunk időről időre. Minden elvégzett munkát, Istennek tett szolgálatot csak az tud igazán értékelni, aki szívével-lelkével benne van.” – fogalmazott prédikációjában a Rektor atya.

Elmélkedése végén megköszönte az Intézet munkatársainak a munkáját is, akik a mindennapi szolgálatukkal segítik az ösztöndíjas atyákat.