Veni Sancte a Pápai Magyar Intézetben

Október 12-én Rómában, a Pápai Magyar Intézet közössége Veni Sancte szentmisével ünnepelte az új tanév kezdetét és kérte a Szentlélek erejét és vezetését a közösség életére, az ösztöndíjas atyák tanulmányaira és a munkatársak feladataira.

A szentmisét Dr. Németh Norbert, az intézet rektora mutatta be, koncelebráltak vele a Pápai Magyar Intézetet felügyelő Vigilancia Bizottság tagjai közül Szentmártoni Mihály, jezsuita szerzetes, Melo Lajos, domonkos szerzetes, valamint az Intézet ösztöndíjas papjai.

Németh Norbert prédikációjában kiemelte, hogy az adott nap olvasmánya, Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levele különösen is aktuális az atyák és a munkatársak számára, akik Rómában tanulnak és végzik munkájukat. A Római Birodalomban gyorsan terjedő kereszténység annak köszönhette erejét és lendületét, hogy az apostoli egyház tagjai megtapasztalták, hogy Isten az ő Igéjében teljesen kimondta magát. Mi ennek a közösségnek a leszármazottai vagyunk, ami feladatot és felelősséget is jelent számunkra.

A tanulmányi munkát, a formálódás időszakát Tarkovszkij Rubljov-filmjéből vett harangötés jelenetével szemléltette és járta körbe: A fiú még apjától tanulta a nagy mesterséget, a harangöntést, ami azzal kezdődik, hogy harangöntő gödröt kell ásni, agyagot kell keresni, amiből az öntőforma készül, sok-sok emberre van szükség az öntőforma kialakításánál. Majd jöhet az izzó érc a formába, majd feleslegessé lesz a forma, és csak a tartalom marad, a harang, amit a magasba húznak, és mindenki feszült figyelme kíséri az első hangját a harangnak: vajon ad-e hangot, tiszta lesz-e, távolból is lehet-e majd hallani, vajon volt-e értelme az izzadságos, időpazarló munkának?”

A harangöntés mestersége közben soha nem merül fel a kérdés, hogy hányan fogják majd hallgatni a harangot, az egyetlen, ami számít, hogy a harang az harang legyen. Ez a hivatása az itt tanuló atyáknak is, ez a formálódás időszaka, amikor az isteni Harangöntő alakítja és csiszolja őket, hogy hazatérve majd tisztán és hallhatóan szóljanak a rájuk bízottakhoz.

A 2021/2022-es tanévben nyolc atya folytatja vagy kezdi meg posztgraduális teológiai tanulmányait: Szivák Tamás (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye), Olasz Attila (Szeged-Csanádi Egyházmegye), Resch András (Egri Főegyházmegye) Németh István (Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye), Bakos Tamás (Egri Főegyházmegye), Lőw Gergely (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye), Kovács Zoltán (Szeged-Csanádi Egyházmegye), Szakács Péter ( Székesfehérvári Egyházmegye)