Te Deum 2021

Június 3-án tartották meg a Pápai Magyar Intézet (PMI) tanév végi hálaadó szentmiséjét Rómában, a nemrégiben megújult, 55 éve fennálló Szent István Ház kápolnájában. Az Intézetben tanuló atyák és a munkatársak minden tanév végén közösen imádkoznak és adnak hálát a kapott kegyelmekért. Megköszönve a Jó Istennek a gondoskodását és azt, hogy növekedhettek a teológia tudománya-, és a papi közösség építése terén is.

Az idei szentmise főcelebránsa az intézetet felügyelő Vigilancia Bizottság tagja, Harsányi Ottó Pál ferences szerzetes, a Pápai Szent Antal Egyetem tanára volt. A homíliát pedig Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes, a Vigilancia Bizottság elnöke, a Pápai Gergely Egyetem emeritus professzora mondta. Mihály atya kiemelte szentbeszédében, hogy nem csupán hálát ad a PMI közössége, hanem a szentmisében egy szívvel és egy lélekkel dicsérik is az Istent, ami egyébként mindannyiunk állandó feladata. A prédikáció további részében a múlt-, jelen és jövő Istenéről hallhattak a jelenlévők. Ez kifejtve azt jelenti, hogy a múlt eseményeiért valóban hálát kell adnunk, de közben keresnünk kell az Istent a jelenben is. Jézus ígéretei a Szentírásban pedig erőt adnak a jövő felé való elindulásunkkor. Szentmártoni atya három szent alakját és életpéldáját adta útravalónak:

„Loyolai Szent Ignác, Assisi Szent Ferenc és Szent Domonkos bár különböző karizmákat hordoztak és más lelkületet képviseltek, de közös volt bennük, hogy képesek voltak a természet minden egyes részében felfedezni az Isten keze nyomát. Ezt kell nekünk is tennünk.”

– fogalmazott Mihály atya.

 A hálaadó szentmisén részt vett továbbá Németh Norbert atya, a PMI rektora, Melo Lajos domonkos szerzetes, a Vigilancia Bizottság harmadik tagja, a Santa Maria Maggiore-bazilika magyar gyóntatója, valamint a Pápai Magyar Intézetben és a Szent István Házban dolgozó munkatársak és az ösztöndíjas atyák.

A Te Deum kezdetű himnusz jól ismert sora összefoglalja, mindazt, amit a keresztény ember a szívében érez, akkor, amikor a legszebb imádság, a hálaadás örömteli szavait mondhatja „Mindennap dicsérünk Téged, szent nevedet áldja néped”. Ezt a hála és örömteli köszönet volt érezhető a PMI ünnepnapján is.

A szentmise végén Németh Norbert rektor atya a következő gondolattal köszönt el a Magyarországra hazatérő, tanulmányaikat befejező ösztöndíjasoktól:

„A halász ismérvei a türelem, a kitartás és a kudarcok elviselése, mert sokszor, egymás után újra és újra ki kell vetnie a hálót, amíg valamilyen fogásra akad. Jézus emberhalászoknak hívott meg benneteket, miként az apostolait is. A rátok bízottak halászai legyetek! Isten egymásra bízott bennünket a tanév során és közben önmagát adta nekünk”.

A 2020/21-es tanévben a Pápai Magyar Intézetben 8-an folytattak posztgraduális tanulmányokat. Licencia képzés keretén belül: Szivák Tamás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéből és Olasz Attila a Szegedi Egyházmegyéből a Pápai Gergely Egyetemen biblikus teológiát, Óra Krisztián a Szombathelyi Egyházmegyéből az Augustinianumban patrisztikát tanultak; Vlaj Márk a Győri Egyházmegyéből dogmatikát, Versler Sándor az Egri Főegyházmegyéből pedig fundamentális teológiát tanultak a Pápai Gergely Egyetemen; Resch András az Egri Főegyházmegyéből liturgiát tanult a Szent Anzelm Egyetemen. Füleczki István az Egri Főegyházmegyéből a Pápai Gergely Egyetemen dogmatikus teológiából, Kara Nándor a Szabadkai Egyházmegyéből a Pápai Szent Kereszt Egyetemen és a Szent Anzelm Egyetemen liturgikus teológiából folytattak doktori tanulmányokat.

Szöveg: Füleczki István
Fotó: Versler Sándor