Az apostoli nuncius látogatása a Pápai Magyar Intézetben

November 13-ára az intézet rektora és növendékei meghívták a római egyházi élet képviselőit. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Alberto Bottari de Castello érsek, Magyarország apostoli nunciusa is.
Immár hagyomány, hogy minden év novemberében a római Pápai Magyar Intézetben megünneplik a magyar szentek és boldogok ünnepét. Ebben az évben az ünnep napjára, november 13-ára hívták meg a PMI rektora és növendékei a római egyházi élet képviselőit. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Az apostoli nuncius látogatása a Pápai Magyar Intézetben Tóth Tamásnak, az intézet rektorának tudósítása

November 13-ára az intézet rektora és növendékei meghívták a római egyházi élet képviselőit. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Alberto Bottari de Castello érsek, Magyarország apostoli nunciusa is.

Immár hagyomány, hogy minden év novemberében a római Pápai Magyar Intézetben megünneplik a magyar szentek és boldogok ünnepét. Ebben az évben az ünnep napjára, november 13-ára hívták meg a PMI rektora és növendékei a római egyházi élet képviselőit.

Külön megtiszteltetés és öröm volt, hogy az ünnepet megtisztelte jelenlétével Alberto Bottari de Castello érsek, Magyarország apostoli nunciusa is, aki rövid köszöntőjében Magyarország hosszú keresztény hagyományait méltatta, amely jól követhető azon sok szent és boldog tiszteletében is, akiket az Egyház Magyarországnak köszönhet.

Jelen volt elődje, Angelo Acerbi érsek, aki a kommunizmus bukását követően, 1990 és 1997 között töltötte be ugyanezt a fontos tisztséget. Részt vett az ünnepen Angelo Vincenzo Zani, akit a Szentatya néhány napja, november 9-én nevezett ki Volturnum címzetes érsekévé és a Katolikus Nevelési Kongregáció titkárává.

Jelen volt továbbá Győriványi Gábor, Magyarország szentszéki nagykövete helyettesével, valamint Norbert Hofmann szalézi, a Keresztény Egység Elősegítése Pápai Tanácsa Zsidósággal való Vallási Kapcsolatok Szentszéki Bizottságának titkára.

A szentszéki Államtitkárságról, valamint a Kultúra Pápai Tanácsától is érkeztek meghívottak. Jelen volt a Pápai Magyar Intézetet felügyelő Vigilancia Bizottság nemrég kinevezett elnöke, Szentmártoni Mihály jezsuita professzor és Németh László prelátus, az intézet korábbi vezetője is; továbbá képviseltette magát több római egyházi kollégium rektora és pápai egyetem professzora, a Római Magyar Akadémia igazgatója, valamint a római egyházi élet néhány képviselője.

Az ünnepi találkozó lehetőséget adott arra, hogy a hetvenkét éve önálló Pápai Magyar Intézet megköszönje az itt élő egyháziak és világiak támogatását, továbbá lehetőséget adjon arra, hogy a különböző intézmények között kialakult jó kapcsolatok tovább mélyülhessenek.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Veni Sanctét tartottak a Pápai Magyar Intézetben

Október 17-én este Erdő Péter prímás, a Pápai Magyar Intézet protektor bíborosa mutatta be az intézet hagyományos tanévnyitó Veni Sancte szentmiséjét. Ebben a tanévben nyolc állandó növendék és egy kutató ösztöndíjas tanul az intézetben – olvasható Tóth Tamás, az intézet rektorának beszámolójában. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Zakar Ferenc Polikárp búcsúztatása

Szeptember 24-én délután a zirci ciszterci bazilikában a rend zirci kongregációjának tagjai, elöljárói, a Magyar Katolikus Egyház főpásztorai, papjai és a hívek közösségében ünnepélyes gyászszertartás keretében örök nyugalomra helyezték a megboldogult Zakar Ferenc Polikárp ciszterci atyát, a rend korábbi generális apátját, volt zirci apátot, főapátot. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

A Pápai Magyar Intézet kirándulása Veronába

A PMI-sek idei tavaszi kirándulásukon az Intézet olasz növendéke, a patrisztikából doktorátusát író Paolo Cordioli egyházmegyéjébe látogattak el április 29. és május 1. között. A kirándulás egyik fontos célja az volt, hogy ezáltal is jobban megismerjék a tanulmányaik idejére nekik otthont adó országot és az olasz Egyházat. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Rómában is imádkoztak Mindszenty bíboros boldoggáavatásáért

A római magyar közösség, a Szentszéki Nagykövetség, a Pápai Magyar Egyházi Intézet valamint a Szent István Alapítvány meghívására Mindszenty bíboros halálának 37. évfordulója alkalmából a Mindszenty misét a bíboros egykori címtemplomában, a Santo Stefano Rotondo bazilikában május 4-én, pénteken tartották. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

A katolikus egyház és a kommunizmus Kelet-Közép-Európában: elvi állásfoglalás, stratégia, taktika

Április 24-én, kedden a Római Magyar Akadémián erről a témáról tartottak nemzetközi konferenciát a Történettudományok Pápai Bizottsága védnökségével

A maga nemében első hasonló jellegű tanulmányi nap szervezésében a következő intézmények vettek részt: a Római Lengyel Akadémia, a Római Magyar Akadémia – Fraknói Történeti Intézet, Magyarország Szentszéki Nagykövetsége, a római Francia Intézet (Centre Saint- Louis), a római Pápai Magyar Egyházi Intézet, valamint a Pápai Gergely Egyetem.

Molnár Antal, a Római Magyar Akadémia igazgatójának köszöntője után Szászfalvi László, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, majd Rétvári Bence parlamenti államtitkár tartott előadást.

Az alábbiakban közzétesszük a tanulmányi nap programját. Az elkövetkező napokban adásainkban röviden megszólaltatjuk a rendkívül nagy nemzetközi érdeklődéssel kísért tanulmányi nap egy-egy előadóját.

I. szekció

Levezető elnök: Bernard Ardura (Történettudományok Pápai Bizottsága)

Jan Mikrut (Pápai Gergely Egyetem): A vértanuk tanúságtétele

Molnár Antal (Római Magyar Akadémia): Hogyan győzzük le az ördögöt? Viták Jézus Társasága XXVIII. általános rendi gyűlésén a kommunizmus elleni harc körül (1938)

II. szekció

Levezető elnök: Roberto Regoli (Pápai Gergely Egyetem)

Hatos Pál (Balassi Intézet): A magyar katolicizmus politikai alternatívái az 1940-es években. Az elkötelezett hívő Szekfű Gyula (1883-1955) történész esete

Fejérdy András (Római Magyar Akadémia): Szentszéki stratégiák a magyarországi püspöki székek betöltése érdekében 1945-1964 között

Nicolas Bauquet (Francia Intézet – Centre Saint Louis): A laikusok és a kommunista rendszer Magyarországon (1945-1964)

III. szekció

Levezető elnök: Adriano Roccucci (Università Roma Tre)

Stanislav Wilk SDB (II. János Pál Katolikus Egyetem, Lublin): Stefan Wyszynski bíboros, a lengyel egyház legyőzhetetlen védelmezője

Stefano Bottoni (MTA TTI – Bolognai egyetem): Non recuso laborem. A gyulafehérvári katolikus püspök, Márton Áron, és a román kommunista rendszer (1948-1980)

IV. szekció

Levezető elnök: Philippe Chenaux (Lateráni Egyetem)

Massimiliano Valente (Római Európai Egyetem): A Szentszék, a katolikus egyház és a hatalom Tito Jugoszláviájában

Mons. Jozef Hal’ko (Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Bratislava): A papi békemozgalom Csehszlovákiában 1966 után

V. szekció

Bevezetés: Várszegi Asztrik OSB (püspök-főapát, Pannonhalma) – Zombori István (főszerkesztő, METEM)

Tóth Tamás (Pápai Magyar Egyházi Intézet) és Hieronim Fokcinski SJ (Egyházi Tanulmányok Lengyel Pápai Intézete – Szenttéavatási Kongregáció): A Szentszék és Mindszenty bíboros: a Somorjai Ádám OSB által publikált újabb dokumentumok

(vm)

Forrás: Vatikáni Rádió

Egyházi személyeket és egyházi intézményekben dolgozókat tüntettek ki

Nemzeti ünnepünk alkalmából több helyszínen adtak át magas kitüntetéseket tevékenységük elismeréseként egyházi és egyházi intézményben dolgozó személyeknek. Az eddig átadott kitüntetéseket, illetve a kitüntetettek nevét az alábbiakban közöljük:

A Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta

Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családpasztorációért felelős püspöke

Dr. Botos Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézetének egyetemi tanára

Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés kapták 

dr. Boda László morálteológus, író, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott tanára,

Kállay Ubul Tamás, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége elnöke,

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapták

Fekete László András, a Szentendrei Ferences Gimnázium biológia szakos középiskolai tanárának, volt gimnáziumi igazgatója, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola főiskolai adjunktusa, pedagógia szakos előadója,

Hofher József jezsuita szerzetes, a Jezsuita Roma Szakkollégium lelki vezetője

dr. Horváth Lóránt Ödön csornai premontrei apát, prépost, prelátus,

Janig Péter Ferenc, a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség lelkésze,

Rosdy Pál, az Új Ember katolikus hetilap szerkesztője, (a Magyar Kurír korábbi főmunkatársa),

Rubovszky Rita, a budapesti Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója

Sztrilich Ágnes, a Szociális Testvérek Társasága magyarországi elöljárója, a Magyarországi Rendfőnöknői Konferencia elnöke

dr. Tomka Ferenc, a Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia plébánosa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar egyetemi tanára,

dr. Tóth Tamás, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia római ágense,

 Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta

Écsy Gábor, a budapesti XI. kerületi Magyar Szentek Plébánia plébánosa, a Katolikus Karitász igazgatója,

Gábor Miklós, a Katolikus Ifjúsági Mozgalom elnöke

Gere György, a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, a budapesti XI. kerületi Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium énektanára,

dr. Laurinyecz Mihály, az orosházi Római Katolikus Plébánia plébánosa,

Molnár Béla József, a Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia plébánosa, a Regnum Marianum Katolikus Közösség házfőnöke,

A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta

Fogassy Judit nővér, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Hitoktatási Bizottsága főmunkatársa,

Kucsora Tamás Rezső hittan-tanár, az Actio Catholica mozgalom megújításában való tevőleges részvételéért, a hátrányos helyzetű gyermekek oktatása-nevelése terén végzett munkája, karitatív tevékenysége elismeréseként,

Táncics Mihály díjat kapott

a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének javaslatára Huzsvár Lászlónyugalmazott nagybecskereki püspök, a Hitélet című folyóirat alapítója

Magyar Kurír