A Pápai Magyar Intézet növendékei a Jótanács Anyja kegyhelyére zarándokoltak

[:hu]

Az idén 75 éves római Pápai Magyar Intézet papi közössége – nyolc pap és egy papságra készülő diakónus – november 8-án, vasárnap a Róma közelében fekvő Mária-kegyhelyre, Genazzanóba látogatott, ahol a Jótanács Anyja kegyképét tisztelik több mint ötszáz éve.

A történet szerint Szkutariból (mai nevén Shkodra) csodálatos módon került Genazzanóba, az ágostonos szerzetesek által gondozott templomba a kegykép 1467. április 25-én, amikor az albán várost elérte a török veszély. A genazzanói kegykép előtt több szent és pápa is imádkozott már, többek között Bosco Szent János, Kalkuttai Szent Teréz, Boldog IX. Piusz, Szent XXIII. János és Szent II. János Pál pápa is felkereste. A hozzá intézett könyörgés XIII. Leó pápa rendeletére került be a loretói litániába, XVI. Benedek – aki pápává választása előtt maga is járt a zarándokhelyen – pedig Szűz Máriát, a Jótanács Anyját Genazzano pártfogójává nyilvánította.


Régi, ma is meglévő szokás, hogy a konklávé előtt a bíborosok magánemberként elzarándokolnak Genazzanóba, kérve Szűz Mária párfogását, akinek legfontosabb jó tanácsa a kánai menyegző történetére vezethető vissza, amikor Jézusra utalva azt mondja a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,5)

A templomban temették el Boldog Stefano Bellesini ágostonos atyát is, aki 1840-ben itt halt meg: miután a pestisjárvány idején fáradhatatlanul és a veszéllyel nem törődve látogatta a betegeket, maga is a betegség áldozatává vált. Ő volt az első plébános, akit oltárra emeltek 1904-ben. A tiszteletére emelt kápolna üvegablakait a Pápai Magyar Intézet volt növendéke, Prokop Péter atya készítette 1974-ben. A vidék maga hosszú időn keresztül a Colonna hercegek birtoka volt. A város, egyben a nevezetes család egyik leghíresebb szülötte V. Márton pápa, akit a Luxemburgi Zsigmond német-római császár és magyar király védnöksége alatt összehívott konstanzi zsinaton választottak pápává 1417-ben.

A Pápai Magyar Intézet lakói felkeresték még Ariccia városát is, a Chigiek egykori palotáját. A család egyik leghíresebb tagja VII. Sándor pápa volt. Az ő megbízásából tervezte meg Gian Lorenzo Bernini nemcsak Ariccia központját, de a római Szent Péter teret is.

Magyarországon a Jótanács Anyja tiszteletére felszentelt egyetlen templom Tiszaalpáron található.
Forrás és fotó: Pápai Magyar Intézet

Forrás: Magyar Kurír[:]