Magyar szentek és boldogok ünnepe a Pápai Magyar Egyházi Intézetben

2022. november 11-én közös ünnepre gyűltek össze a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasai, munkatársai és meghívott vendégeik.

Ahogy Dr. Németh Norbert rektor fogalmazott köszöntőjében, szentnek lenni nem egyesek kiváltságos feladat, hanem mindannyiunk közös meghívása és feladata.

„Mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy a szentség útján járjunk. A magyar boldogok és szentek, akiket ma ünneplünk, nem születtek tökéletesnek, ők is olyanok, mint mi, mint mindannyian, olyan emberek, akik mielőtt eljutottak volna a mennyei dicsőségbe, normális életet éltek, örömökkel és bánatokkal, nehézségekkel és reményekkel.

A különbség az emberiség többi részétől abban rejlik, hogy “amikor megismerték Isten szeretetét, teljes szívvel, feltételek és képmutatás nélkül követték azt; életüket mások szolgálatában töltötték, elviselték a szenvedést és a csapásokat, gyűlölet nélkül, a rosszra jóval válaszolva, örömet és békét terjesztve.”

Magyarországa történetének kezdetén egy szent család példája ragyog előttünk: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre herceg példája olyan elvetett mag, amiből szentek serege sarjadt ki Pannónia földjén.

Szent Márton püspök liturgikus ünnepnapján, arra is emlékeztetett a rektor, hogy egy nemzetek feletti szentre is emlékezünk. Pannóniában született pogány családban, egy római katonatiszt fiaként. Miután megtért és mások szolgálatában élt, a franciaországi Tours püspökévé választották. Életében megvalósított azt amit emléknapján az evangéliumban olvasunk Jézus szavai szerint: amit testvéreim közül a legkisebbek egyikének is tettetek, nekem tették.

Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Exc.és Főtisztelendő Mons. Benoni Ambarus római segédpüspök, az egyházmegyei Migráns Iroda igazgatója, Őexcellenciája Eduard Habsburg-Lothringen, Magyarország szentszéki nagykövete, Őexcellenciája Kovács Ádám, Magyarország quirinális nagykövete, Dr. Kudar Gábor, a Magyar Akadémia igazgatója és Dr. Davide Le Voci, torinói közjegyző.

Jelen voltak a pápai egyetemek és kollégiumok rektorai, a PMI Felügyelő Bizottságának tagjai, az Intézet hallgatói és munkatársai.