Karácsonyvárás Rómában, a Pápai Magyar Intézetben

[:hu]

A kilencvenegy éve magyar tulajdonban lévő római Falconieri-palota falai közt működő Pápai Magyar Intézetben jelenleg kilenc magyar ösztöndíjas pap lakik: Ádám Miklós (Esztergom-Budapest) biblikumot, Füleczki István (Eger) dogmatikus teológiát, Dobos András (Miskolc) keleti teológiát, Kara Nándor (Szabadka) liturgikus teológiát, Lábár Tamás (Pécs) egyháztörténelmet, Nagy Csaba (Debrecen-Nyíregyháza) házasság- és családteológiát, Óra Krisztián (Szombathely) patrisztikát, Szép Attila (Pécs) erkölcsteológiát, valamint Végerbauer Richárd (Győr) biblikus teológiát tanul.

Az adventi időszak második felében a Rómában tanulmányokat folytató atyák és kispapok élete is felgyorsul, hiszen a tanulással párhuzamosan sok, karácsonyra felkészítő lehetőséget kínál Róma városa, a pápai egyetemek és természetesen szép számmal akadnak magyar vonatkozású ünnepek is.

Magyarország Szentszékhez rendelt nagykövete, Dr. Habsburg-Lotharingiai Eduard december 13-án látta vendégül a Rómában tanuló magyar atyákat és papnövendékeket. Nagykövet úr bemutatta a nagykövetség munkáját és kedves családját. Megvallotta, hogy missziójának egyik legfontosabb feladata, hogy Magyarországról beszéljen és a magyarok értékeit megismertesse mindenkivel. A karácsony-várás jegyében karácsonyi és adventi énekeket énekeltünk.

A Pápai Magyar Intézetben szombaton tartottuk a Karácsony-váró meghitt, családias ünnepünket. Ekkor – a házban élő régi szokást követve – a ház lakói megajándékozták egymást. Egy olyan paptestvérnek készítettünk ajándékot, akinek a nevét kihúztuk advent első napján, hogy érte imádkozzunk és őt ezen az estén megajándékozzuk.

Sokat hallottuk adventben: „Készítsétek az Úr útját!” Az út mindig valahová, valakihez vezet, amely sehová se vezet, az labirintus, nem út, hanem útvesztő. Arra akar ráébreszteni a karácsony, hogy Isten útja hozzánk, emberekhez vezet, ez lesz az ünnep lényege. Az ember útja pedig Istenhez kell, hogy vezessen, erre szólít az advent. Elindulni a fény után, elindulni a bűnbánat útján, elkezdeni rendbe rakni a rendbe tenni valókat. Ha Isten útja az emberhez vezet, az ember útja Istenhez tart, akkor van találkozás Isten és ember között, ennek a boldog találkozásnak az előkészítéséhez kaptunk segítséget ezen az estén a Pápai Magyar Intézetben.

December 15-én és 16-án a hagyományoknak megfelelően a római Német-Magyar Pápai Kollégiumban adventi koncertre hívtak a ház elöljárói és növendékei. A színvonalas koncerten, amely magyar ajándékokat is tartogatott – számos magyar pap és kispap is részt vett.

[:]