Pio atya nyomdokain zarándokoltak a római Pápai Magyar Intézet papjai

[:hu]

San Giovanni Rotondóba, Szent Pio atya sírjához zarándokoltak május 1. és 3. között a római Pápai Magyar Intézet papjai – tájékoztatta szerkesztőségünket Tóth Tamás, az intézmény rektora.

A jelenkori Itália nagy szentje, a híres gyóntató nyomában járva a zarándokok először Pietrelcinába látogattak, ahol Pio atya Francesco Forgione néven 1887-ben meglátta a napvilágot. Ezt követően Beneventóba érkeztek, ahol mint kapucinus szerzetest 1910-ben pappá szentelték.

A szent 1916-ban került a Puglia régióbeli San Giovanni Rotondo városba – amely ma hatalmas zarándokközpont –, itt jelentek meg a testén 1918 szeptemberében Jézus látható, vérző sebei, a stigmák, amelyeket azután ötven éven keresztül, egészen haláláig viselt.

A kriptába, Pietrelcinai Szent Pio sírjához egy 36 mozaikkal díszített út vezet. A mozaikok egyik oldalon Assisi Szent Ferenc, a másik oldalon Pio atya életéből vett jelenteket ábrázolnak. Ez utóbbiak közt látható egy magyar vonatkozású is: a szentté avatáshoz készült akták arról tanúskodnak, hogy Pio atya, akinek 150 bilokációját, vagyis ugyanabban az időben két helyen való jelenlétét jegyezték fel, egyszer a börtönben lévő Mindszenty József bíborost is meglátogatta, és elvitte neki a misézéshez szükséges kenyeret és bort. Ezt a jelenetet idézi fel a szlovén származású Marko Rupnik jezsuita művész alkotása. (A nemrégiben elkészült mátraverebély-szentkúti szabadtéri oltár mozaikja szintén Marko Rupnik műve.)

Rupnik atya korábban így nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak arról, hogy Pio atya bilokációi közül miért éppen a Mindszenty bíborosnál való megjelenést örökítette meg:

„Amikor tanulmányoztam Pio atya bilokációit, köztük a Mindszenty bíborosnál tett jelenését, rögtön azt gondoltam, hogy talán ez a legrendkívülibb az egész spirituális teológia történetében. A bilokálás teológiailag a Szentlélek ajándéka az egyháznak, néhány szent, néhány spirituális személy által. Célja, hogy megerősítse a híveket a feltámadásba vetett hitükben. A nyolcadik nap, vagyis a feltámadás napjának elővételezése, amelyben a test megszabadul a tér és idő kötelékeitől, és feloldva ettől a két dimenziótól valóban pneumatikus, spirituális lesz.

Pio atya Mindszenty bíborosnál való megjelenésekor magával vitte a szentmise minden kellékét. Ez azért rendkívüli, mert általában a bilokáció alkalmával a szentek, a személyek változtatnak helyet. Ő azonban tárgyakat is magával vitt. Mint az előbb mondtam, a nyolcadik nap, vagyis a feltámadás, Krisztus napjának elővételezéséről van szó. Felmerül a kérdés: a világ melyik anyaga alkotja már most a nyolcadik nap részét? A szentségekkel kapcsolatos matéria. Ezért vitte tehát magával Pio atya a kenyeret és a bort, mert azok olyan anyagok, amelyek az Eucharisztiában Krisztus Testévé válnak. Rendkívüli dolog, hogy Pio atya Mindszenty bíboroshoz megy, segít neki a szentmise bemutatásában, amelyre olyan nagyon vágyott a bíboros. Ezt maga Pio atya mondja el szó szerint a Positióban.”

A Pápai Magyar Intézet növendékei hazafelé meglátogatták az 5. századi Monte Sant’Angelo-kegyhelyet is, amely a középkori Itália egyik legfontosabb zarándokhelye volt. Az ide vezető zarándokút mentén található San Giovanni Rotondo.

Fotó: Pápai Magyar Intézet

Forrás: Magyar Kurír

[:]