Veni Sante szentmise a Pápai Magyar Egyházi Intézetben

Október 4-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén Szentlélekhívó szentmisét tartottak Rómában, a Pápai Magyar Egyházi Intézetben. Az eucharisztikus ünneplést Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, az intézet protektora vezette. A szentmisén a házban lakó, tanulmányaikat az örök városban folytató magyar atyákon túl részt vettek Szentmártoni Mihály jezsuita és Melo Lajos domonkos atyák, az intézet felügyeletét ellátó Vigilancia Bizottság tagjai, valamint az intézet munkatársai is.

Homíliájában Erdő Péter bíboros szentírási és az egyház kétezer éves történetéből vett példák segítségével rámutatott a szegénység igazi jelentésére. A keresztény ember az Isten gazdagságát szemlélve felfedezi a saját szegénységét, valamint azt a tényt is, hogy mindent egyedül az Úrnak köszönhet. Jézus Krisztus bár gazdag volt, értünk szegénnyé lett, hogy az ő szegénysége által gazdagok lehessünk. Anyagi értelemben akár gazdag, akár szegény valaki, az igazi gazdagsága az Istentől van. A keresztény ember, és a krisztusi közösségek számára nagy kihívás, hogy ne elégedjen meg azzal, hogy a saját erejére, tehetségére, anyagi lehetőségére támaszkodjon csak, hanem magát Krisztust adja a világnak. A római tanulmányok és tapasztalatok ebben segíthetik az ösztöndíjas atyákat, hogy e tekintetben is gazdagodva térhessenek haza.

Ebben a tanévben a Németh Norbert rektor vezette Pápai Magyar Egyházi Intézetnek egy olasz lakó mellett hét magyar lakója van, akik négy pápai egyetemen végzik tanulmányaikat:

Ádám Miklós (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye) a Pápai Biblikus Intézetben biblikumot tanul,

Füleczki István (Egri Főegyházmegye) a Gergely Egyetemen dogmatikát,

Kara Nándor (Szabadkai Egyházmegye) Santa Crocen liturgikus teológiát,

Óra Krisztián (Szombathelyi Egyházmegye) Augustinianumban patrisztikát,

Szép Attila (Pécsi Egyházmegye) a Gergely Egyetemen erkölcsteológiát,

Versler Sándor (Egri Főegyházmegye) a Gergely Egyetemen fundamentális teológiát, illetve

Vlaj Márk (Győri Egyházmegye) a Gergely Egyetemen dogmatikát tanul.

Boldogasszony kiállítás Rómában – köszönetnyilvánítás a csíksomlyói pápalátogatásért

Forrás: http://magyarorszagszentszek.blogspot.com/2019/10/

A Boldogasszony-kiállítás megnyitója:
Szász Jenő NSKI-elnök, P. Stefano Cecchin OFM, Habsburg-Lotharingiai-Eduard nagykövet,
Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita, és a Kultúra Pápai Tanácsát képviselő Mons. Kovács Gergely
(fotó: Várhelyi Klára)

 

A kortárs magyar vallásos művészet rangos bemutatkozásaként Rómába érkezett a Boldogasszony kiállítás. A rendkívüli gyűjtemény „Magna Domina Hungarorum” címmel október első felében a Szentszék egyes hivatalainak otthont adó Kancellária-palota földszinti kiállítótermeiben látogatható, Áder János köztársasági elnök, továbbá a Kultúra Pápai Tanácsa, valamint a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia védnökségével.

 

A megnyitóra Magyarország Szentszéki Nagykövetsége szervezésében október 1-jén került sor, az egyik legszebb reneszánsz épületnek tartott Kancellária-palota Giorgio Vasari freskóival ékes dísztermében. A Szentszéknél akkreditált diplomáciai testület, vatikáni hivatalok és római egyházi intézmények képviselőinek, valamint a római magyar közösség tagjainak jelenlétében megtartott ünnepséget a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet Szent Damján Kórusának éneke tette emelkedettebbé. Az eseményen a kiállító művészek közül részt vett Melocco Miklós, Molnár János és Párkányi Raab Péter.

 

Ünnepség a római Kancellária-palota ún. Vasari-termében (fotó: Várhelyi KlÁra)
Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki nagykövet köszöntőjében egyebek mellett emlékeztetett, hogy a kiállítás időzítése a vatikáni bazilikában található Magyarok Nagyasszonya kápolna búcsúünnepéhez kapcsolódik, egyúttal jelképes köszönetnyilvánítás Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói látogatásáért.

 

(fotó: Várhelyi Klára)

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke elmondta, 2015-ben a csíksomlyói kegyszobor 500. évfordulója tiszteletére 55 magyar kortárs művészt kértek fel a Szűzanyával kapcsolatos alkotások elkészítésére. A Kárpát-Haza Galéria közreműködésével, Tóth Norbert kurátor munkája nyomán létrehozott tárlat egyszerre jeleníti meg a magyarság összetartozását és keresztény gyökereit. Szász Jenő emlékeztetett: a mai magyarok is folyamatosan tanúságot tesznek Mária-hűségéről, aminek legszebb jele a Csíksomlyói pünkösdi zarándoklat. Ebben a hitben, a Szűzanya és őseink hagyománya iránti tiszteletben erősítette meg a Kárpát-medence magyarságát Ferenc pápa, aki együtt imádkozott velünk Csíksomlyón és Arany-rózsával ajándékozta meg a Csíksomlyói Szűz Máriát.

 

A görögkatolikus papnövendékek Szent Damján-kórusának énekével kezdődött a megnyitó ünnepség
(fotó: Várhelyi Klára)
Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus metropolita beszédében a Boldogasszony cím mögött rejlő lelki üzenetet fejtette ki. Rámutatott: egy családban, ha az édesanya boldog, akkor a család egésze az, így Szűz Mária boldog volta minden hívő számára öröm forrása.

 

P. Stefano Cecchin OFM és Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet (fotó: Várhelyi K.)

A Szűz Mária-tisztelet kutatása tekintetében legrangosabb tudományos intézménynek számító Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elnöke, Stefano Cecchin ferences atya előadásában összefoglalta a magyar Mária-tisztelet sajátosságait az egyetemes katolicizmus összefüggésében. Aláhúzta a magyar királyok Mária-tiszteletének jelentőségét nemcsak hazánk, de a térség más országai számára is, kiemelve, hogy általa „Mária országának”, a Regnum Marianumnak egykor fontos szerepe volt a régió evangelizálásában. Arra buzdított, hogy keresztény identitásának felvállalásával és védelmezésével a magyarság ma is mutasson példát Európa számára.

Szász Jenő a Magyarok Nagyasszonya szobrát ajándékozta Ferenc pápának
(Fotó: Vatican Media)
Szász Jenő, az NSKI elnöke az október 2-i általános kihallgatás során találkozott Ferenc pápával, akinek átnyújtotta Józsa Judit Magyarok Nagyasszonyát ábrázoló szobrának egy példányát, megköszönve a Szentatyának a magyarság jeles kegyhelye, Csíksomlyó iránti kitüntető figyelmét.

Kisléghi Nagy Ádám festménye a rangos vatikáni gyűjteményben

Az idén márciusban a Pápai Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagjává választott Kisléghi Nagy Ádám szeptember 17-én adta át a Vatikánban egyik festményét.

Hagyomány ugyanis az akadémikusok körében, hogy taggá választásukkor egy szabadon választott alkotásukat az Akadémiának adományozzák. A XVI. század óta a legjelesebb művészek alkotásaival gyarapodó különleges gyűjtemény részben a római Pantheon emeleti helyiségeiben (az Akadémia székhelyén), részben a Kultúra Pápai Tanácsa palotájában nyert elhelyezést.

Kisléghi Nagy Ádám – a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra is utalva – eucharisztikus témájú festményét választotta ki a Pápai Művészeti Akadémia számára. A képet Pio Baldi elnök vette át, az eseményen jelen volt Mons. Kovács Gergely és Mons. Stefano Sanchirico, a Kultúra Pápai Tanácsa képviseletében, továbbá Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki magyar nagykövet, Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora, valamint – a művész barátai között – Fekete Róbert, Olaszfa alpolgármestere és Érszegi Márk Aurél követségi tanácsos. Kisléghi Nagy Ádámot elkísérte felesége, Kocsis Márta is.

Forrás:https://ungheriasantasede.blogspot.com/

TeDeum-ot tartottak a Pápai Magyar Intézetben

Tanév végi hálaadó szentmisét tartott május 30-án a Pápai Magyar Intézet Rómában, a Szent Brigitta-templomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka az intézetet felügyelő Vigilancia Bizottság tagja, Kovács Gergely pápai káplán, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője volt. Jelen volt még Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes, a Vigilancia Bizottság elnöke, a Pápai Gergely Egyetem professzora és Melo Lajos domonkos szerzetes, a Bizottság tagja, a Santa Maria Maggiore-bazilika magyar gyóntatója, valamint a Pápai Magyar Intézetben dolgozó munkatársak.

A Németh Norbert rektor vezette Pápai Magyar Intézet nyolc magyar ösztöndíjas papja közül a 2018/2019. akadémiai évben fejezi be tanulmányait Lábár Tamás (Pécs), aki egyháztörténelmet, Nagy Csaba (Debrecen–Nyíregyháza), aki házasság- és családteológiát, valamint Végerbauer Richárd (Győr), aki biblikus teológiát tanult.

A hálaadó szentmise után a megjelentek közös vacsorán vettek részt.

Dobos András doktori védése Rómában

A PMI egykori növendéke és a 2017/2018. tanévben vicerektora, Dobos András atya sikeresen védte meg „Prassi e teologia circa l’eucaristia nella storica Eparchia di Mukačevo dall’unione di Užhorod (1646) fino alla metà del XX secolo” című doktori tézisét az Istituto Pontificio Orientale-én. A bizottság elnöke P. Sunny T. Kokkaravalayil SJ rektorhelyettes, a bizottság tagjai P. Thomas Pott OSB első témavezető, Prof.ssa Renata Caruso második témavezető és Prof. Stefano Parenti opponens voltak. A PMI-t – a Rómán kívül tartózkodó rektort helyett – a végzős Végerbauer Richárd atya képviselte. A vitán a PMI-ből megjelentek még Ádám Miklós harmadéves növendék és Prof.ssa Dr. Bak Borbála könyvtáros. A CGU-t – a Rómán kívül tartózkodó rektor képviseletében – Tóth Árpád SJ tanulmányi prefektus és Bruder Markus Pilat SJ és számos növendék képviselték. Az eljáráson részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek, metropolita is.

 

Este a PMI – a sikeres védést követően – vacsorán látta vendégül Dobos Andrást. A vacsorán megjelentek P. Thomas Pott OSB, Prof. Stefano Parenti, Prof.ssa Elena Velkovska, Rev. P. Stephan Koster, Rev. P. Németh József, Rev. P. Dr. Lukácsi Zoltán, Rev. P. Dr. Patsch Ferenc SJ, Rev. P. Makkai László, Dobosné Dr. Bezsilla Anna, Dr. Dobos Anikó, Sig. Varga Tibor, Sig.ra Varga Tiborné, Prof.ssa Dr. Bak Borbála, Mons. Ignazio Ceffalia, Ádám Miklós, Óra Krisztián, Szép Attila és Végerbauer Richárd növendékek. A vendégeket a rektor nevében Végerbauer Richárd atya köszöntötte.

Mindszenty-emlékmise a Santo Stefano Rotondo-bazilikában

Május 9-én délután a Santo Stefano Rotondo-bazilikában Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának nyugalmazott prefektusa vezette a szertartást, amelyen számos római magyar pap koncelebrált. A misét, melyen a Böjte Csaba árváiból álló „Szent Ferenc Kiskórusa” énekelt, a Mária Rádió élőben közvetítette.

Beszédében Angelo Amato bíboros örömét fejezte ki, amiért nemrég a pápa hivatalosan elismerte Mindszenty bíboros erényeinek hősies voltát, majd felhívta a figyelmet a csoda kieszközlésének fontosságára, valamint arra, hogy további feladatot jelent Mindszenty bíboros „életét, erényeit és életszentségét” a világgal is megismertetni. Beszéde további részében az immár Tiszteletreméltó címmel illetett bíboros életének erényes és önfeláldozó vonatkozásait emelte ki, megemlítve, hogy „nagyon szerette Egyházát és hazáját, védelmezte népét és hitét”, ezért „életszentsége a magyar egyházat nemesítve egyúttal az egyetemes Egyházat is meghatja és nemesebbé teszi”. Zárszóként Amato bíboros leszögezte: „fehérvértanúsága ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a hitük miatt üldözött és megölt számos mai keresztény vértanúsága”.

 

 A szentmise végén Dr. Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora mondott köszönetet Amato bíborosnak, a gyermekkórusnak, a jelen levő csoportoknak és vezetőiknek, továbbá a szentszéki diplomáciai testület megjelent képviselőinek, illetve Kovács Ádám Zoltán római magyar nagykövetnek.
Forrás: https://magyarorszagszentszek.blogspot.com

Az olasz csizma sarkában éves kirándulásukon a Pápai Magyar Intézet növendékei

A Rómában tanulmányokat folytató atyák azzal a céllal indultak Dél-Olaszországba május második hétvégéjén, hogy Itália kevésbé ismert részét is felfedezzék, bejárják a mesés Puglia-t, nagyobb városait és legfőképpen Szent Miklós kultuszát megismerjék.

Szent Miklós kultuszáról közismert tartományi székhelyen, Bariban a comboniánus missziós atyák vendégszeretetét élvezhette a római zarándok-csapat.

Már Bari városa előtt lenyűgözik az érkezőket a rendkívüli hangulatáról híres trullo-knak nevezett építmények, melyek már évszázadok óta ott állnak a kereskedelmi utak mentén. A trullo egy olyan száraz építészeti eljárással készített kunyhó, melynek süveg alakú teteje van. Ezek a trullok régen egy-egy család lakhelyéül szolgáltak. Jellegzetességük, hogy az épület kialakításához semmiféle kötőanyagot és tartószerkezetet nem használtak.

Bari védőszentje San Nicola di Mira (Szent Miklós püspök)  III. századi szent, akit hagyományosan az olasz Babbo Natale (Mikluás) néven ismerünk. A város bazilikájában őrzik Szent Miklós ereklyéit. Éppen azokban a napokban látogatott a Pápai Magyar Intézet Bariba, amikor Szent Miklós Bariba való „megérkezésére” emlékeznek. Ezen napokban Bari lakói felidézik a Szentnek a „megérkezését” azzal a szép szokással, hogy a körmenetet a tengeren tartják. A helyiek a hajóikon kísérik Szent Miklós ereklyéit a város kikötőjében. Az a rendkívüli lehetőség gazdagította a római papi közösség zarándoklatát, hogy a Szent sírja fölött ünnepelhették a szentmisét, másnap pedig az atyák a helyi közösség vasárnapi miséjébe kapcsolódhattak be.

Bari látványosságai mellett lehetősége nyílt a zarándoknak arra is, hogy megtekintsék Caste del Monte-t, II. Frigyes német-római császár által épített legismertebb várat, amely az UNESCO Világörökség része. Szintén az Adriai-tenger partján található Trani városa is a kirándulás célpontja volt, ahol San Nicola Pellegrino Bazilikát (amely Puglia tartomány egyik kiemelkedő építészeti alkotása közvetlenül a tenger partján) tekintették meg az ösztöndíjasok, és a nap végén a kikötő egyik kedves éttermében fogyasztották el a vacsorát.

A dél-olaszországi kirándulás másik apropója az idei évben Európa kulturális fővárosának választott Matera megtekintése volt. A város nevezetessége a Sassi di Matera. Ez a város történelmi központja, amely barlanglakások sokaságából áll, amely szintén az UNESCO Világörökség része.

Ferenc pápa elismerte Mindszenty József hősies erényeit – Erdő Péter bíboros nyilatkozata

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten szolgája Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket.

Ezentúl tehát hivatalosan is tiszteletreméltónak nevezhetjük őt. Fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik. Ennek pozitív eredménye megmutathatja, hogy Mindszenty bíboros személyére nemcsak úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, hanem hathatós közbenjárásával támogatni is tud minket.

Hosszú évtizedek imádsága és munkája után különös kegyelem számunkra Egyházunk legfőbb hatóságának elismerése. Ezért hálás köszönetet mondunk a Szentatyának és tovább folytatjuk imádságunkat, hogy tiszteletreméltó elődünket, aki minden szenvedést vállalva, rettenthetetlen hűséggel szerette Istent, Egyházunkat és népünket, mielőbb a boldogok sorában ünnepelhessük.

Róma, 2019. február 13.

Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása

Házszentelést tartottak a Pápai Magyar Intézetben és a Szentszéki Nagykövetségen

Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan január 13-án, vasárnap a római Pápai Magyar Intézetben hagyományos házszentelést tartottak, január 17-én, csütörtökön pedig Magyarország Szentszéki Nagykövetségének házszentelésére került sor.

A házszentelésen résztvevők Isten áldását kérték intézetükre és papi szolgálatukra; s ezúttal is több, a Palazzo Falconieri-ben lakó családhoz is bekopogtak, megszentelve az itt élők és szolgálók római lakóhelyét.

A római házszentelések sorát Magyarország Szentszéki Nagykövetségén folytatták a Pápai Magyar Intézet lakói, ahol Habsburg-Lotharingiai Eduarddal, szentszéki nagykövettel és munkatársaival imádkoztak Isten áldásáért, kérve a Gondviselés égi ajándékait otthonukra, munkahelyükre és szolgálatukra.