Kisléghi Nagy Ádám festménye a rangos vatikáni gyűjteményben

Az idén márciusban a Pápai Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagjává választott Kisléghi Nagy Ádám szeptember 17-én adta át a Vatikánban egyik festményét.

Hagyomány ugyanis az akadémikusok körében, hogy taggá választásukkor egy szabadon választott alkotásukat az Akadémiának adományozzák. A XVI. század óta a legjelesebb művészek alkotásaival gyarapodó különleges gyűjtemény részben a római Pantheon emeleti helyiségeiben (az Akadémia székhelyén), részben a Kultúra Pápai Tanácsa palotájában nyert elhelyezést.

Kisléghi Nagy Ádám – a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra is utalva – eucharisztikus témájú festményét választotta ki a Pápai Művészeti Akadémia számára. A képet Pio Baldi elnök vette át, az eseményen jelen volt Mons. Kovács Gergely és Mons. Stefano Sanchirico, a Kultúra Pápai Tanácsa képviseletében, továbbá Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki magyar nagykövet, Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora, valamint – a művész barátai között – Fekete Róbert, Olaszfa alpolgármestere és Érszegi Márk Aurél követségi tanácsos. Kisléghi Nagy Ádámot elkísérte felesége, Kocsis Márta is.

Forrás:https://ungheriasantasede.blogspot.com/

TeDeum-ot tartottak a Pápai Magyar Intézetben

Tanév végi hálaadó szentmisét tartott május 30-án a Pápai Magyar Intézet Rómában, a Szent Brigitta-templomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka az intézetet felügyelő Vigilancia Bizottság tagja, Kovács Gergely pápai káplán, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője volt. Jelen volt még Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes, a Vigilancia Bizottság elnöke, a Pápai Gergely Egyetem professzora és Melo Lajos domonkos szerzetes, a Bizottság tagja, a Santa Maria Maggiore-bazilika magyar gyóntatója, valamint a Pápai Magyar Intézetben dolgozó munkatársak.

A Németh Norbert rektor vezette Pápai Magyar Intézet nyolc magyar ösztöndíjas papja közül a 2018/2019. akadémiai évben fejezi be tanulmányait Lábár Tamás (Pécs), aki egyháztörténelmet, Nagy Csaba (Debrecen–Nyíregyháza), aki házasság- és családteológiát, valamint Végerbauer Richárd (Győr), aki biblikus teológiát tanult.

A hálaadó szentmise után a megjelentek közös vacsorán vettek részt.

Dobos András doktori védése Rómában

A PMI egykori növendéke és a 2017/2018. tanévben vicerektora, Dobos András atya sikeresen védte meg „Prassi e teologia circa l’eucaristia nella storica Eparchia di Mukačevo dall’unione di Užhorod (1646) fino alla metà del XX secolo” című doktori tézisét az Istituto Pontificio Orientale-én. A bizottság elnöke P. Sunny T. Kokkaravalayil SJ rektorhelyettes, a bizottság tagjai P. Thomas Pott OSB első témavezető, Prof.ssa Renata Caruso második témavezető és Prof. Stefano Parenti opponens voltak. A PMI-t – a Rómán kívül tartózkodó rektort helyett – a végzős Végerbauer Richárd atya képviselte. A vitán a PMI-ből megjelentek még Ádám Miklós harmadéves növendék és Prof.ssa Dr. Bak Borbála könyvtáros. A CGU-t – a Rómán kívül tartózkodó rektor képviseletében – Tóth Árpád SJ tanulmányi prefektus és Bruder Markus Pilat SJ és számos növendék képviselték. Az eljáráson részt vett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek, metropolita is.

 

Este a PMI – a sikeres védést követően – vacsorán látta vendégül Dobos Andrást. A vacsorán megjelentek P. Thomas Pott OSB, Prof. Stefano Parenti, Prof.ssa Elena Velkovska, Rev. P. Stephan Koster, Rev. P. Németh József, Rev. P. Dr. Lukácsi Zoltán, Rev. P. Dr. Patsch Ferenc SJ, Rev. P. Makkai László, Dobosné Dr. Bezsilla Anna, Dr. Dobos Anikó, Sig. Varga Tibor, Sig.ra Varga Tiborné, Prof.ssa Dr. Bak Borbála, Mons. Ignazio Ceffalia, Ádám Miklós, Óra Krisztián, Szép Attila és Végerbauer Richárd növendékek. A vendégeket a rektor nevében Végerbauer Richárd atya köszöntötte.

Mindszenty-emlékmise a Santo Stefano Rotondo-bazilikában

Május 9-én délután a Santo Stefano Rotondo-bazilikában Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának nyugalmazott prefektusa vezette a szertartást, amelyen számos római magyar pap koncelebrált. A misét, melyen a Böjte Csaba árváiból álló „Szent Ferenc Kiskórusa” énekelt, a Mária Rádió élőben közvetítette.

Beszédében Angelo Amato bíboros örömét fejezte ki, amiért nemrég a pápa hivatalosan elismerte Mindszenty bíboros erényeinek hősies voltát, majd felhívta a figyelmet a csoda kieszközlésének fontosságára, valamint arra, hogy további feladatot jelent Mindszenty bíboros „életét, erényeit és életszentségét” a világgal is megismertetni. Beszéde további részében az immár Tiszteletreméltó címmel illetett bíboros életének erényes és önfeláldozó vonatkozásait emelte ki, megemlítve, hogy „nagyon szerette Egyházát és hazáját, védelmezte népét és hitét”, ezért „életszentsége a magyar egyházat nemesítve egyúttal az egyetemes Egyházat is meghatja és nemesebbé teszi”. Zárszóként Amato bíboros leszögezte: „fehérvértanúsága ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a hitük miatt üldözött és megölt számos mai keresztény vértanúsága”.

 

 A szentmise végén Dr. Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora mondott köszönetet Amato bíborosnak, a gyermekkórusnak, a jelen levő csoportoknak és vezetőiknek, továbbá a szentszéki diplomáciai testület megjelent képviselőinek, illetve Kovács Ádám Zoltán római magyar nagykövetnek.
Forrás: https://magyarorszagszentszek.blogspot.com

Az olasz csizma sarkában éves kirándulásukon a Pápai Magyar Intézet növendékei

A Rómában tanulmányokat folytató atyák azzal a céllal indultak Dél-Olaszországba május második hétvégéjén, hogy Itália kevésbé ismert részét is felfedezzék, bejárják a mesés Puglia-t, nagyobb városait és legfőképpen Szent Miklós kultuszát megismerjék.

Szent Miklós kultuszáról közismert tartományi székhelyen, Bariban a comboniánus missziós atyák vendégszeretetét élvezhette a római zarándok-csapat.

Már Bari városa előtt lenyűgözik az érkezőket a rendkívüli hangulatáról híres trullo-knak nevezett építmények, melyek már évszázadok óta ott állnak a kereskedelmi utak mentén. A trullo egy olyan száraz építészeti eljárással készített kunyhó, melynek süveg alakú teteje van. Ezek a trullok régen egy-egy család lakhelyéül szolgáltak. Jellegzetességük, hogy az épület kialakításához semmiféle kötőanyagot és tartószerkezetet nem használtak.

Bari védőszentje San Nicola di Mira (Szent Miklós püspök)  III. századi szent, akit hagyományosan az olasz Babbo Natale (Mikluás) néven ismerünk. A város bazilikájában őrzik Szent Miklós ereklyéit. Éppen azokban a napokban látogatott a Pápai Magyar Intézet Bariba, amikor Szent Miklós Bariba való „megérkezésére” emlékeznek. Ezen napokban Bari lakói felidézik a Szentnek a „megérkezését” azzal a szép szokással, hogy a körmenetet a tengeren tartják. A helyiek a hajóikon kísérik Szent Miklós ereklyéit a város kikötőjében. Az a rendkívüli lehetőség gazdagította a római papi közösség zarándoklatát, hogy a Szent sírja fölött ünnepelhették a szentmisét, másnap pedig az atyák a helyi közösség vasárnapi miséjébe kapcsolódhattak be.

Bari látványosságai mellett lehetősége nyílt a zarándoknak arra is, hogy megtekintsék Caste del Monte-t, II. Frigyes német-római császár által épített legismertebb várat, amely az UNESCO Világörökség része. Szintén az Adriai-tenger partján található Trani városa is a kirándulás célpontja volt, ahol San Nicola Pellegrino Bazilikát (amely Puglia tartomány egyik kiemelkedő építészeti alkotása közvetlenül a tenger partján) tekintették meg az ösztöndíjasok, és a nap végén a kikötő egyik kedves éttermében fogyasztották el a vacsorát.

A dél-olaszországi kirándulás másik apropója az idei évben Európa kulturális fővárosának választott Matera megtekintése volt. A város nevezetessége a Sassi di Matera. Ez a város történelmi központja, amely barlanglakások sokaságából áll, amely szintén az UNESCO Világörökség része.

Ferenc pápa elismerte Mindszenty József hősies erényeit – Erdő Péter bíboros nyilatkozata

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten szolgája Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket.

Ezentúl tehát hivatalosan is tiszteletreméltónak nevezhetjük őt. Fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik. Ennek pozitív eredménye megmutathatja, hogy Mindszenty bíboros személyére nemcsak úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, hanem hathatós közbenjárásával támogatni is tud minket.

Hosszú évtizedek imádsága és munkája után különös kegyelem számunkra Egyházunk legfőbb hatóságának elismerése. Ezért hálás köszönetet mondunk a Szentatyának és tovább folytatjuk imádságunkat, hogy tiszteletreméltó elődünket, aki minden szenvedést vállalva, rettenthetetlen hűséggel szerette Istent, Egyházunkat és népünket, mielőbb a boldogok sorában ünnepelhessük.

Róma, 2019. február 13.

Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása

Házszentelést tartottak a Pápai Magyar Intézetben és a Szentszéki Nagykövetségen

Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan január 13-án, vasárnap a római Pápai Magyar Intézetben hagyományos házszentelést tartottak, január 17-én, csütörtökön pedig Magyarország Szentszéki Nagykövetségének házszentelésére került sor.

A házszentelésen résztvevők Isten áldását kérték intézetükre és papi szolgálatukra; s ezúttal is több, a Palazzo Falconieri-ben lakó családhoz is bekopogtak, megszentelve az itt élők és szolgálók római lakóhelyét.

A római házszentelések sorát Magyarország Szentszéki Nagykövetségén folytatták a Pápai Magyar Intézet lakói, ahol Habsburg-Lotharingiai Eduarddal, szentszéki nagykövettel és munkatársaival imádkoztak Isten áldásáért, kérve a Gondviselés égi ajándékait otthonukra, munkahelyükre és szolgálatukra.

Rómában, a Szent Alfonz Akadémián doktorált Czapkó Mihály

Január 15-én Rómában, a Pápai Lateráni Egyetemhez tartozó Szent Alfonz Akadémián védte meg a migráció jelenségének erkölcsteológiai megfontolásairól és javaslatairól szóló doktori értekezését Czapkó Mihály, az Egri Főegyházmegye lelkipásztora.

A védésen részt vett Ternyák Csaba egri érsek, Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora, az intézetben tanuló ösztöndíjas papok, Stefan Dartmann SJ, a Collegium Germanicum et Hungaricum rektora, valamint a kollégium számos növendéke. Az egyházi elöljárók és teológiai tanárok mellett számos barátja, ismerőse és egyházmegyés paptársa is elkísérte Czapkó Mihályt.

Értekezésének címe: Igazságosság és irgalmasság. Erkölcsteológiai megfontolások és javaslatok a migráció jelenségével kapcsolatban. A korunkban nagyon aktuális téma és annak kifejtése elnyerte a bíráló professzorok és a hallgatóság tetszését egyaránt.

* * *

Czapkó Mihály jelenleg az Egri Hittudományi Főiskola tanára és az Érseki Papnevelő Intézet prefektusa. 1985-ben Szolnokon született, és Besenyszögön nevelkedett. Teológiai tanulmányait az Érseki Papnevelő Intézet növendékeként az Egri Hittudományi Főiskolán kezdte, majd a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként a Pápai Gergely Egyetemen folytatta Rómában. 2012-ben szentelték pappá. 2012 és 2014 között Rómában, a Szent Alfonz Akadémián folytatta tanulmányait, ahol szaklicenciátust szerzett erkölcsteológiából. 2014-től 2016-ig Gyöngyös-Felsővárosban kápláni szolgálatot teljesített, 2016 és 2018 között írta a doktori disszertációját Rómában, miközben egy Róma környéki plébánián lelkipásztori szolgálatot is végzett. 2018-ban kapta teológiai tanári és prefektusi kinevezését.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Karácsonyvárás Rómában, a Pápai Magyar Intézetben

A kilencvenegy éve magyar tulajdonban lévő római Falconieri-palota falai közt működő Pápai Magyar Intézetben jelenleg kilenc magyar ösztöndíjas pap lakik: Ádám Miklós (Esztergom-Budapest) biblikumot, Füleczki István (Eger) dogmatikus teológiát, Dobos András (Miskolc) keleti teológiát, Kara Nándor (Szabadka) liturgikus teológiát, Lábár Tamás (Pécs) egyháztörténelmet, Nagy Csaba (Debrecen-Nyíregyháza) házasság- és családteológiát, Óra Krisztián (Szombathely) patrisztikát, Szép Attila (Pécs) erkölcsteológiát, valamint Végerbauer Richárd (Győr) biblikus teológiát tanul.

Az adventi időszak második felében a Rómában tanulmányokat folytató atyák és kispapok élete is felgyorsul, hiszen a tanulással párhuzamosan sok, karácsonyra felkészítő lehetőséget kínál Róma városa, a pápai egyetemek és természetesen szép számmal akadnak magyar vonatkozású ünnepek is.

Magyarország Szentszékhez rendelt nagykövete, Dr. Habsburg-Lotharingiai Eduard december 13-án látta vendégül a Rómában tanuló magyar atyákat és papnövendékeket. Nagykövet úr bemutatta a nagykövetség munkáját és kedves családját. Megvallotta, hogy missziójának egyik legfontosabb feladata, hogy Magyarországról beszéljen és a magyarok értékeit megismertesse mindenkivel. A karácsony-várás jegyében karácsonyi és adventi énekeket énekeltünk.

A Pápai Magyar Intézetben szombaton tartottuk a Karácsony-váró meghitt, családias ünnepünket. Ekkor – a házban élő régi szokást követve – a ház lakói megajándékozták egymást. Egy olyan paptestvérnek készítettünk ajándékot, akinek a nevét kihúztuk advent első napján, hogy érte imádkozzunk és őt ezen az estén megajándékozzuk.

Sokat hallottuk adventben: „Készítsétek az Úr útját!” Az út mindig valahová, valakihez vezet, amely sehová se vezet, az labirintus, nem út, hanem útvesztő. Arra akar ráébreszteni a karácsony, hogy Isten útja hozzánk, emberekhez vezet, ez lesz az ünnep lényege. Az ember útja pedig Istenhez kell, hogy vezessen, erre szólít az advent. Elindulni a fény után, elindulni a bűnbánat útján, elkezdeni rendbe rakni a rendbe tenni valókat. Ha Isten útja az emberhez vezet, az ember útja Istenhez tart, akkor van találkozás Isten és ember között, ennek a boldog találkozásnak az előkészítéséhez kaptunk segítséget ezen az estén a Pápai Magyar Intézetben.

December 15-én és 16-án a hagyományoknak megfelelően a római Német-Magyar Pápai Kollégiumban adventi koncertre hívtak a ház elöljárói és növendékei. A színvonalas koncerten, amely magyar ajándékokat is tartogatott – számos magyar pap és kispap is részt vett.