Tanulmányok

Fotografia Felici, valamint Bókay László felvétele; utómunka: Hodász András

Fotografia Felici, valamint Bókay László felvétele; utómunka: Hodász András

A megyéspüspökök előterjesztése alapján egyszerre kilenc növendék folytathat itt tanulmányokat. Különböző római pápai egyetemeken – így a Gergely Egyetem (Gregoriana), a Szent Kereszt Egyetem (Santa Croce), a Lateráni, vagy a bencések által fenntartott Szent Anzelm Egyetem (Sant’Anselmo) különböző karain és intézeteiben – folytatnak főleg licencia, ritkábban doktori tanulmányokat. Többek között filozófiát, teológiát, egyháztörténelmet, társadalomtudományt, missziológiát tanulhatnak, de lehetőség van specifikus biblikus tanulmányok végzésére a Biblikus Intézetben, keleti teológia hallgatására a Keleti Intézetben, patrisztikus tanulmányokra az Augustinianum intézetben, lelkiségteológiai tanulmányokra a Teresianum pápai fakultáson, vagy erkölcsteológiára az Alfonsiana pápai akadémián. Egyházzenei és más képzésben való részvételre is adott a lehetőség. A szabad helyek arányában kutatási célokból is igénybe lehet venni az Intézet helyeit.