Te Deum a Pápai Magyar Intézetben

A Pápai Magyar Intézet május 28-án este tanév végi hálaadását tartotta Rómában – tájékoztatta szerkesztőségünket Tóth Tamás, az intézet rektora.

Idén a Te Deum résztvevői a jezsuita rend központjában a rendalapítónak, Loyolai Szent Ignácnak a szobáit keresték fel, és a hálaadó szentmisét az abból a szobából később átalakított kápolnában tartották, ahol a baszk származású szent római évei alatt élt, és ahol 1556. július 31-én az Örökkévalóságba költözött.

A hálaadó szentmise főcelebránsa és szónoka a Pápai Magyar Intézetet felügyelő Vigilancia Bizottság elnöke, Szentmártoni Mihály jezsuita,  volt. A Pápai Gergely Egyetem professzora homíliájában kiemelte, hogy Szent Ignácról „beszélhetünk mint konvertitáról, mint misztikusról, mint rendalapítóról, mint pszichológusról”, mégis a legfontosabb támpontunk az lehet, hogy ő „műveiben élő szent”. Szentmártoni atya kiemelte Loyolai Szent Ignác híres felajánló imáját, amelyben felismerhetőek szentignáci lelkiség lényeges elemei:

Vedd, Uram, és fogadd el teljes szabadságom,
emlékezetem, értelmem és egész akaratom,
mindenem, amim van, és amivel rendelkezem.
Te adtad nekem mindezt.
Neked, Uram, visszaadom.
Minden a Tiéd,
rendelkezzél vele egészen akaratod szerint.
Add nekem szereteted és kegyelmed,
mert ez elég nekem.

A szentmisén jelen voltak a Vigilancia Bizottság tagjai, Kovács Gergely pápai káplán, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője, és Melo Lajos domonkos, a Santa Maria Maggiore-bazilika magyar gyóntatója. A Tóth Tamás pápai káplán, rektor által vezetett intézménynek ebben az akadémiai évben három végzős növendéke van: Bokor Zoltán (Szombathelyi Egyházmegye) erkölcsteológiát tanult, Felker Zsolt (Veszprémi Főegyházmegye) spiritualitást, Kelemen Imre (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye) pedig liturgikus teológiát; ők hárman abban a megtiszteltetésben is részesültek, hogy a PMI növendékeiként a szerdai általános kihallgatás végén személyesen is köszönthették a Szentatyát. Rajtuk kívül Szakács Tibor (Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye) biblikumot tanul, idén két pappá szentelésére készülő diakónust is befogadott az intézet, Lovassy Attilát (Váci Egyházmegye), aki patrisztikából készíti elő a doktorátusát, és Vízi Jánost (Egri Főegyházmegye), aki pasztorálteológiát tanul.

Forrás: Magyar Kurír