A Pápai Magyar Intézet zarándoklata Orvieto városába 2019. október 26-án, avagy lelki készület az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

A 2020-ban Magyarországon megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve 2019. október 26-án Orvietoba látogatottak a Pápai Magyar Intézet lakói. Németh Norbert rektor és Ignazio Ceffalia vezetésével, aki, mint olasz pap biztosítja a Házban lakó magyar ösztöndíjas papok számára az olasz nyelv gyakorlási lehetőségét. A magyar ösztöndíjas papok élmény dús kirándulások során a már említett Orvieto városán kívül elzarándokoltak Bolsena és Montefiascone városaiba is.

Az Intézet lakói számára külön ajándék és Istentől való kegyelem volt, hogy bár messze a hazától, de mégis konkrét módon is készülhettek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Hiszen egy-egy ilyen színhelyen, vagyis egy-egy eucharisztikus csoda egykori színhelyén az ember elmélyülve, imádkozva, kissé elcsendesedve igazán közel érezheti magát az Oltáriszentségben velünk és köztünk élő Jézussal, aki „Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.” – miként imádkozzuk a 2020-as Kongresszusra készülő imádságban, minden szentmise előtt. Az ima ezen szavai, mintegy megelevenedtek a zarándoklaton résztvevő atyák szívében és lelkében.

Az egynapos kirándulás Orvieto városában kezdődött, ahol a bazilika után az atyák ellátogattak a helyi katakombarendszerbe. Ezt követően pedig Bolsena városában tekintették meg az eucharisztikus csoda helyszínét és a főbb nevezetességeket. Végül Montefiscone városában zárult a zarándoklat.

A Pápai Magyar Intézet egy-egy tanév során, több hasonló kirándulást és zarándoklatot is szervez az Intézetben lakók számára, hiszen a teológiai tanulmányokban való előrehaladás és a romanitásban való gazdagodás mellet fontos szempont az is, hogy a Róma közelében és még a távolabb lévő helyeket is felfedezzék, megismerjék a külföldön tanuló magyar papok.

A zarándoklatot összegezve, elmondhatjuk, hogy a Pápai Magyar Intézet lakói felejthetetlen élményekkel gazdagodva térhettek vissza az Örök Városba, ahol feltöltődve folytathatják teológiai tanulmányaikat.

Jelenleg a Pápai Magyar Intézetben 7-en folytatnak posztgraduális tanulmányokat:  Ádám Miklós, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papja a Pápai Biblikus Intézetben biblikumot, Kara Nándor a Szabadkai Egyházmegyéből a Pápai Szent Kereszt Egyetemen liturgikus teológiát, Óra Krisztián a Szombathelyi Egyházmegyéből az Augustinianumban patrisztikát tanul; Füleczki István az Egri Főegyházmegyéből és Vlaj Márk a Győri Egyházmegyéből dogmatikát, Szép Attila a Pécsi Egyházmegyéből erkölcsteológiát, Versler Sándor az Egri Főegyházmegyéből pedig fundamentális teológiát tanul a Pápai Gergely Egyetemen.

Bolsena-i eucharisztikus csoda Orvieto kincse lett

1263-ban egy Péter von Prag nevű német pap misézett Bolsenában a Szent Krisztina Templomban. Komoly kételyei támadtak, hogy Krisztus valóságosan jelen van-e az átváltoztatott ostyában. Mikor a Szent Krisztina Templomban az átváltoztatás szavait kimondta, vércseppek jelentek meg az átváltoztatott ostyán, és a vér a kezén át az oltárra és a korporáléra folyt. Amint látta ezt, megszakította a misét, és sietve Orvieto-ba utazott, ahol IV. Orbán pápa élt. A történet hallatán a pápa megbocsátott neki kételkedéséért, és megbízottakat küldött Bolsenába, hogy vizsgálják ki az esetet, később a csoda bizonyítékát, a szent vérrel átitatott korporálét Orvietoba vitték át és ott őrzik ma is. A sekrestyés és a plébánia összes tagja, akik tanúi voltak az eseménynek, megerősítették a csodát. Egy évvel később, 1264 augusztusában Orbán pápa elrendelte az Űrnapját, Krisztus szent testének és vérének ünnepét.

Szöveg: Füleczki István
Fotó: Versler Sándor