Irodalom

A Pápai Magyar Intézet részletes története:

TÓTH Tamás, A Pápai Magyar Intézet, Róma. PMI–METEM, Róma–Budapest 2017.

Megrendelhető (magyar vagy olasz nyelven):
http://szitkonyvek.hu

 

A Falconieri-palota, a Római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Intézet története:

MOLNÁR Antal – TÓTH Tamás, A Falconieri-palota, Róma. Balassi Kiadó, Budapest, 2016.

MOLNÁR Antal – TÓTH Tamás, A Falconieri-palota. Róma. Balassi Kiadó, Budapest 2016.

Megrendelhető (magyar, olasz vagy angol nyelven):
www.balassikiado.hu
vagy
www.libri.hu

 

Néhány más publikáció a témában:

Acta Apostolicae Sedis CVI/3 (2014)

BANDI István, Adalékok a Pápai Magyar Intézet történetéhez, állambiztonsági megközelítésben. In: Egyháztörténeti Szemle 8/1 (2007) 174–188.

BEKE Margit, A Pápai Magyar Egyházi Intézet megalapítása és első évei Rómában (1929–1945). In: Száz év a magyar–olasz kapcsolatok szolgálatában. Magyar tudományos, kulturális és egyházi intézetek Rómában (1895–1995). Szerk. CSORBA László, Budapest [1998]. 69–73.

CSORBA László, A Pápai Magyar Egyházi Intézet Rómában 1945-től napjainkig. In: Száz év a magyar–olasz kapcsolatok szolgálatában. Magyar tudományos, kulturális és egyházi intézetek Rómában (1895–1995). Szerk. CSORBA László, Budapest [1998]. 75–94.

FEJÉRDY András, „Hontalanok”. A római emigráns papok, a magyar kormányzat és a Vatikán új keleti politikájának kezdetei. In: Történelmi Szemle 51 (2009) 59–89.

HORVÁTH József, A Római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Intézet rövid története. Kézirat, PMIL. PMI Története. 1982.

LÁZÁR István Dávid, Szántó (Arator) István SJ tevékenysége a római Collegium Hungaricum megalapításában. In: Pázmány nyomában. Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk. AJKAY Alinka, BAJÁKI Rita. Vác 2013. 305–310.

MAJSAI Tamás, „Ismereteimet soha, senkinek nem fedhetem fel”. Papi ügynökök a Vatikán előszobáiban. Esettanulmány(ok). I–IV. In: Beszélő 12/12 (2007) 44–65, 13/1 (2008) 58–85, 13/3 (2008) 77–94, 13/4 (2008) 80–99.

NÉMETH László [Imre], Adalékok a római magyar lelkészség történetéhez. Első rész: 1945–1963. Második rész: 1963–1973. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 14/1–4 (2002) 197–228, 15/3–4 (2003), 119–149.

NÉMETH László [Imre], Istituto Pontificio Ecclesiastico Ungarico in Urbe. In: Annuario. Studi e documenti italo–ungheresi. Florio Banfi: Ricordi Ungheresi in Italia. A cura di Péter SÁRKÖZY. Roma–Szeged, 2005, 213–215.

NÉMETH László [Imre], Mindszenty József bíboros levelei a Pápai Magyar Egyházi Intézetben. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 11 (1999) 231–242.

NÉMETH László Imre, Mindszenty megvalósult álma. A Santo Stefano Rotondo és a Szent István Ház. Budapest 2009.

NÉMETH László Imre, Pápai Magyar Intézet. In: Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. DIÓS István, szerk. VICZIÁN János. Budapest. 10 (2005) 561–563.

NÉMETH László Imre, PMI Hírek. A Pápai Magyar Intézet értesítői 2002–2011 között. In: Magyar Sion. Új folyam X/LII (2016/1) 189‒205.

NÉMETH László Imre, RUPPERT József, A római Szent István Alapítvány 50 éve. Budapest 2015.

NÉMETH László Imre, Zágon József (1909–1975). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 24/3–4 (2012) 39–78.

PMI Hírek. Szerk. a rektor. Róma 2002–

PROKOPP Mária, Prokop Péter festőművész (1919–2003). Szeged 2013.

SZABÓ Csaba, „Nyíri” és „Keleti” – Keresztes. Adalékok a görög katolikusok 20. századi történetéhez. In: Egyháztörténeti Szemle 8/1 (2007), 189–215.

SZABÓ Gyula, A Pápai Magyar Intézet mint a magyar hírszerzés előretolt bástyája (1963–1989). Budapest 2011.

TERNYÁK Csaba, Il Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese. Da cinquant’anni al servizio della Chiesa magiara. In: L’Osservatore Romano 161/130 (1990) 5.

TÓTH Tamás, A Collegium Germanicum et Hungaricum Levéltára. In: Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére. Szerk. TUSOR Péter. Budapest–Róma 2012. (Collectanea Vaticana Hungariae I/8.) 137–156.

TUSOR Péter, Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Budapest–Róma 2004. (Collectanea Vaticana Hungariae I/1, Excerptum.)