Magyarok Nagyasszonya búcsút ünnepeltek a Szent Péter Bazilika altemplomában, a Magyarok Nagyasszonya-kápolnában

Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén a vatikáni Szent Péter-bazilika Magna Domina Hungarorum-kápolnájában búcsúi szentmisét mutatott be Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora.

Az ünnepi szentmisén részt vettek a Rómában dolgozó és tanuló papok, kispapok és szerzetesek, valamint a római magyar közösség tagjai, élükön Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki nagykövettel. A mise előtt, köszöntőjében Németh László Imre prelátus, a római Szent István Ház igazgatója elmondta, a magyarok kápolnáját 39 évvel ezelőtt szentelte fel II. János Pál pápa, és az akkori ünnepség résztvevői közül többen ma is itt vannak a kápolnában.

Németh Norbert szentbeszédében a vasárnap szentté avatandó Newman bíborost idézte: „Áttekintve Európa fölött, láthatjuk, hogy nem a hangsúlyosan Máriát tisztelő közösségek azok, akik megszűntek Fiát imádni, hanem éppen azok a közösségek, akik Mária tiszteletéről lemondtak.” A szónok felidézte a nagypénteki golgotai jelentet, amikor Jézus Jánosra bízta az édesanyját. A haldokló Krisztus nem akarta zavarba hozni János apostolt, amikor a Szent Szüzet rábízta. Szava – „Íme, a te anyád!” – végrendelet, nem pedig valamiféle bemutatás. Nem azt mondta: „Ő az én anyám!”, hiszen így ez csupán Jézus családi ügye maradt volna. De Jézus ránk, az Egyházra hagyott anyát. A keresztfa tövében Máriának és a szeretett tanítványnak egymásra bízásával a mi legszemélyesebb közösségünk története kezdődött el. Mi ugyanis nem Jézus csapata, szakköre, vagy mozgalma vagyunk, hanem Anyaszentegyház. Jézus végrendelete értelmében Mária a mi édesanyánk. Jézus nemcsak anyjáról és az egyik tanítványáról gondoskodott, hanem az őt követő összes embert egy családdá tette. Jézus családot alapított, de nem a gének által programozott alapon, hanem a Szentlélek programja szerint.

Nekünk, magyaroknak ez a családi kötelék egy még szorosabb kapcsolatot jelent a mennyek országával – mutatott rá Németh Norbert. Mária a Magyarok Nagyasszonya, s ünnepének gyökerében ott áll Szent István királyunk, a magyar történelem egyik legnagyobb alakja. Az „alapító atya” rájött a továbbélés titkára. Országfelajánlása nem egy idős ember kétségbeesett tette volt; a szent király országa számára a legbiztosabb szövetségest és támaszt kereste, akit Máriában talált meg. Az egész országot, annak múltját és jövőét jelképező koronát ajánlotta fel neki.

Mekkora kincsünk nekünk Szűz Mária; a több mint 1100 éves hazánkban, és 2000 éves kereszténységünkben kötődünk hozzá. Van tehát anyánk, nem vagyunk árvák és nem vagyunk egyedül. Merjünk Máriára, mint anyánkra és nagyasszonyunkra hagyatkozni! Ajánljuk fel magunkat Szűz Máriának, legyen övé a jövőnk, legyen övé az ő Magyarországa, a Regnum Marianum – buzdított Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora.

Forrás: Vatikáni Rádió